Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E62 (Fiscal Policy)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Michal Kvasnička:
Vypovídací schopnost makroagregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky

Miroslav Plojhar, Martin Srholec:
Politická ekonomie investičních pobídek

Jan Čadil:
Model multiplikace regionálních spotřebních výdajů

Josef Arlt, Markéta Arltová:
Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu - analýza panelových dat

Jiří Nečas:
Petrohradský paradox a rovná daň

Milan Žák, Petr Vymětal:
Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie: ČR a EU

Vratislav Izák, Eva Dufková:
Výdaje na sociální péči - nové státy Evropské unie a Česká republika

Alena Zemplinerová, Patrik Paneš:
Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví

Peter Bolcha:
O výpočte fiškálneho dopadu investičnej podpory

Jarmila Zimmermannová:
Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví OKEČ v české republice

David Prušvic:
Evropská fiskální pravidla a jejich účinnost: prvních 15 let

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU

Aleš Melecký, Martin Melecký:
Vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu: jak robustní je fiskální pozice České republiky?

Jarmila Zimmermannová, Michal Menšík:
Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny

Eva Kindlová:
Stimulace hospodářství z pohledu rakouské školy

Monika Pécsyová:
Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR

Vojtěch Roženský:
Vliv ekonomických, sociálních a institucionálních faktorů na úroveň sociálních výdajů

Jan Janků, Stanislav Kappel, Zuzana Kučerová:
Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny

Jan Janků:
Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD

Aleš Michl:
Nová kritéria pro přijetí Eura

Patrik Kupkovič:
Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku

Igor Kotlán, Daniel Němec, Zuzana Machová:
Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice