Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E63 (Comparative or Joint Analysis of Fiscal and Monetary Policy; Stabilization; Treasury Policy)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický, Andrea Čambalová:
Fiškálna udržateľnosť penzijných systémov

Jan Janků, Stanislav Kappel, Zuzana Kučerová:
Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny

Patrik Kupkovič:
Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku