Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: F14 (Empirical Studies of Trade)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Anna Kadeřábková:
Struktura a výkonnost technologicky náročného obchodu kandidátských zemí

Václav Nešvera:
Ceny v obchodě České republiky se zeměmi Evropské unie

Obadi Saleh Mothana:
Regionálna integrácia a intra-regionálny obchod: komparatívna analýza

Viktória Bobáková, Jaroslava Hečková:
Analýza konkurencieschopnosti slovenského spracovateľského priemyslu

Marek Rojíček:
Konkurenceschopnost obchodu ČR v procesu globalizace

Karel Janda, Eva Michalíková, Věra Potácelová:
Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v České republice

Marek Rojíček:
Vliv globalizace na fungování mezinárodního obchodu

Frensch Richard, Hanousek Jan, Kočenda Evžen:
Obchod s fiskálními statky v Evropské unii: Analýza za pomoci gravitačního modelu

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Determinanty evropského zahraničního obchodu: instituce, kultura, infrastruktura a geografie

Martin Grančay, Nóra Grančay, Jana Drutarovská, Ladislav Mura:
Gravitačný model zahraničného obchodu českej a slovenskej republiky 1995–2012: ako sa zmenili determinanty obchodu?

Petra Čekmeová:
Konkurecieschopnosť ako cieľ hospodárskej politiky

Peter Baláž, Andrej Hamara:
Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN

Aleš Michl:
Nová kritéria pro přijetí Eura

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Pavla Vozárová:
VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA DODAVATELSKÉ VZTAHY A POSTAVENÍ DOMÁCÍCH VÝROBCŮ MEZIPRODUKTŮ

Martin Lábaj:
Štruktúrna dekompozícia globálnych hodnotových reťazcov: slovenská ekonomika v medzinárodnom porovnaní

Martin Mandel, Van Quang Tran:
Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru

Lenka Fojtíková, Michaela Staníčková:
Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie