Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: F15 (Economic Integration)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Zdeněk Dvorný:
Konvergence inflací zemí Cefta a Evropské unie - odhad panelovou metodou

Petr Chvojka:
Přínosy a náklady členství České republiky v Evropské unii

Luděk Urban:
česká republika na prahu Evropské unie

Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Spotřební funkce a princip Ricardovské ekvivalence v malé otevřené ekonomice

Richard Outrata, Michaela Gajdošová, Mothana Saleh Obadi:
Zahraničnoobchodný efekt vstupu Slovenska do colnej únie Európskej únie

Kamil Janáček, Stanislava Janáčková:
Evropská měnová unie a rizika pro reálnou konvergenci

Eva Cihelková:
Nový regionalismus: teorie a projevy ve světové ekonomice

Martin Kvizda:
Nezávislost versus odpovědnost Evropské centrální banky - existuje řešení?

Jan Zápal:
Evropská měnová unie z post-keynesovské perspektivy

Eva Cihelková, Pavel Hnát:
Subregionalismus v EU a APEC

Pavel Breinek:
Procesy globalizace ve světové ekonomice

Václav Nešvera:
Ceny v obchodě České republiky se zeměmi Evropské unie

Obadi Saleh Mothana:
Regionálna integrácia a intra-regionálny obchod: komparatívna analýza

Růžena Vintrová:
Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky

Eva Cihelková, Pavel Hnát:
Budoucnost Evropské unie v kontextu nového regionalismu

Jan Iša, Ivan Okáli:
Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu slovenska do eurozóny

Eva Kaňková:
Vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie

Růžena Vintrová:
Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení

Václav Žďárek:
Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně

Luboš Komárek, Martin Motl, Filip Novotný, Ladislav Prokop:
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika

Jaroslava Hečková, Alex. Chapčáková, Eva Litavcová:
Ekonomická integrácia a jej vplyv na cezhraničné fúzie a akvizície v európskom priestore

Peter Baláž, Andrej Hamara:
Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN

Jan Brůha, Evžen Kočenda:
Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii

Lucia Mihóková, Alena Andrejovská, Slavomíra Martinková:
Daňová konkurencieschopnosť členských krajín Európskej únie v kontexte korporátneho zdanenia