Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: F21 (International Investment; Long-term Capital Movements)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Marie Bohatá, Alena Zemplinerová:
Investice českých firem v zahraničí

Josef C. Brada, Vladimír Tomšík:
Zahraniční investice a náchylnost k měnovým krizím: zkušenosti tranzitivních ekonomik

Milan Žák:
Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a v Evropské Unii

Peter Baláž, Martin Líner:
Bola hospodárska reforma účinným nástrojom na riešenie finančnej krízy v Juhovýchodnej Ázii?

Václav Nešvera:
Ceny v obchodě České republiky se zeměmi Evropské unie

Eva Zamrazilová:
Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce

Miroslav Kollár:
Struktura výroby, vnitroodvětvový obchod a jejich relevance pro teorii optimálních měnových oblastí

Jan Ženka:
Delokalizace zpracovatelského průmyslu ČR (komponentní analýza)

Václav Žďárek:
Moderní způsoby produkce a přímé zahraniční investice

Peter Bolcha, Alena Zemplinerová:
Dopad investičních pobídek na objem investic v České republice

Anetta Čaplánová, Rudolf Sivák, John Hudson:
Vplyv priamych zahraničných investícií na inovačnú činnosť firiem

Karel Brůna:
Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999–2011

Jaroslava Hečková, Alex. Chapčáková, Eva Litavcová:
Ekonomická integrácia a jej vplyv na cezhraničné fúzie a akvizície v európskom priestore

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Pavla Vozárová:
VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA DODAVATELSKÉ VZTAHY A POSTAVENÍ DOMÁCÍCH VÝROBCŮ MEZIPRODUKTŮ

Kateřina Duspivová:
Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice: role zahraničních investic v České republice