Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: G21 (Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jiří Havel:
Privatizace bank (kritický pohled na tuzemskou privatizační praxi)

Marián Rimarčík:
Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií

Miroslav Kollár, Luboš Komárek:
Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank

Jozef Baruník, Branislav Soták:
Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu českých a slovenských bánk: prístup analýzy stochastických hraníc

Karel Brůna:
Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska

Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie

Veronika Holá, Petr Jakubík:
Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku 2008

Milan Rippel, Lucie Suchánková, Petr Teplý:
Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika - případová studie

Zbyněk Revenda:
Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů

Karel Brůna, Jiří Korbel:
Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže

Slavoj Czesaný:
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize

Zbyněk Revenda:
Pomoc ohroženým bankám - teorie, realita a měnové dopady

Ondřej Machek, Luboš Smrčka, Jiří Hnilica, Markéta Arltová, Dimitrios P. Tsomocos:
Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti

Jiří Štekláč:
Politicko-ekonomické varianty vyhlazování hospodářského cyklu v soudobých úvěrových ekonomikách

Martin Mandel, Vladimír Tomšík:
Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky

Karel Janda, Pavel Zetek:
Mikrofinanční revoluce: kontroverze a výzvy

Karel Janda, Van Quang Tran, Pavel Zetek:
Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích

Karel Brůna, Naďa Blahová:
Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí

Aleš Melecký, Martin Melecký, Monika Šulganová:
Úvěry v selhání a makroekonomika: modelování systémového kreditního rizika v České republice

Karel Zeman:
Analýza vývoje ekonomické kondice a efektivnosti privatizačního procesu bank v České republice

Naďa Blahová, Karel Brůna:
Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III

Aleš Kresta, Tomáš Tichý, Mehdi Toloo:
Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu

Jan Brůha, Evžen Kočenda:
Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii

Valéria Halamová, Kristína Kočišová:
Premietanie medzibankových úrokových sadzieb do klientskych sadzieb na Slovensku (2004–2016)

Jan Šedivý:
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany

Martin Boďa:
Zmena produktivity vo viacročných obdobiach: Hicksov-Moorsteenov index, jeho dekompozícia a banková aplikácia