Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: H20 (Taxation, Subsidies, and Revenue: General)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Ladislav Hájek:
Daňové zatížení v zemích OECD a v České republice

Jan Pavel, Leoš Vítek:
Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace

Alena Zemplinerová:
Efekty státní podpory podniků

Alena Zemplinerová, Patrik Paneš:
Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví

Igor Kotlán:
Gnoseologické přístupy k daňové reformě v ČR

Květa Kubátová, Lucie Říhová:
Regresní analýza faktorů ovlivňujících výnosy korporativní daně v zemích OECD

František Svoboda:
Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii

Zdeněk Hrdlička, Jana Ištvánfyová, Leoš Vítek:
Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí

Igor Kotlán, Zuzana Machová, Lenka Janíčková:
Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst

Igor Kotlán, Zuzana Machová:
Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: selhání daňové kvóty?

Zuzana Machová, Igor Kotlán:
Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD

Igor Kotlán, Zuzana Machová:
Horizont daňové politiky v zemích OECD

Agáta Drobiszová, Zuzana Machová:
Vliv fiskální politiky na ekonomický růst v zemích OECD

Věra Vráblíková:
Vliv nepřímých daní na dlouhodobý ekonomický růst

Martin Murín:
Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast

Karel Zeman:
Pohledávky státu - destruktivní faktor fiskální politiky ČR

Petr Zimčík:
Velikost veřejného sektoru a ekonomický růst

Lukáš Frýd:
Alternativní stanovení jednotné sazby korporátní daně ve vybraných zemích EU pomocí analýzy obalu dat