Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: H25 (Business Taxes and Subsidies including sales and value-added (VAT))

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jan Vlachý:
K daňové uznatelnosti nákladů z úvěrů: Analýza pomocí opčního modelu

Jarmila Zimmermannová:
Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví OKEČ v české republice

Květa Kubátová, Lucie Říhová:
Regresní analýza faktorů ovlivňujících výnosy korporativní daně v zemích OECD

Jaroslav Sixta, Jakub Fischer:
Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí

Peter Bolcha, Alena Zemplinerová:
Dopad investičních pobídek na objem investic v České republice

Beáta Blechová:
Progresivní nebo "rovná" daň - ekonomické i politické dilema

Lenka Janíčková, Veronika Baranová:
Vliv efektivních daňových sazeb a jejich komponent na přímé zahraniční investice – případ členských zemí EU

Ladislav Mejzlík, Markéta Arltová, David Procházka, Leoš Vítek:
Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků

Danuše Nerudová, Veronika Solilová:
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného základu daně v Evropské unii do celkového základu daně korporací vykazovaného v České republice

Nikola Šimková:
Efektívna priemerná daňová sadzba z kapitálu aplikovaná na slovenské podmienky

Peter Krištofík, Michal Ištok, Gabriela Nedelová:
Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014

Veronika Solilová, Danuše Nerudová:
Výnosový potenciál společného konsolidovaného korporátního základu daně v Evropské unii

Jan Hájek:
Ovlivňují české společnosti základ daně transakcemi se zahraničními spřízněnými osobami?

Stanislav Klazar, Barbora Slintáková:
Vliv zdanění příjmů na zadlužení nefinančních podniků