Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: J21 (Labor Force and Employment, Size, and Structure)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Václav Lerch:
Trh práce v nových spolkových zemích Německa

Matthew Sanderson, Wadim Strielkowski, Kateřina Hluštíková:
Ukrajinská pracovní migrace v české republice: odliv mozků a existence strukturálních kanálů

Lucia Bartůsková:
Pracovní motivace českých matek s dětmi do tří let

Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová:
Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce

Marcela Kantová, Šárka Prudká, Markéta Arltová, Magdaléna Kotýnková:
Efektivita trhu práce ve světle opatření konceptu flexikurity: příklad České republiky a Švédska v období 2006–2015

Vladislav Flek, Martin Hála, Martina Mysíková:
Nezaměstnanost a věková segmentace trhu práce