Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: J30 (Wages, Compensation, and Labor Costs: General)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Růžena Vintrová:
Reálná konvergence - předpoklad plynulé integrace do Evropské unie

Julie Chytilová:
Nerovnováha na trhu práce jako důsledek racionálního chování (model substitučního vztahu mezi výší mzdy a kvalitou monitoringu)

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004

Růžena Vintrová:
Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová:
Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 2001-2008

Vojtěch Spěváček:
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001–2011

Martina Žofková, Dominik Stroukal:
Odhad mzdové srážky za mateřství v České republice

Dagmar Brožová, Dominik Stroukal:
Teorie preferencí a kariéra žen na českém trhu práce