Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: N01 (Development of the Discipline: Historiographical; Sources and Methods)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Tomáš Otáhal:
Ekonomická historie: čím přispívá historický příklad k pochopení ekonomických jevů?

Jakub Fischer, Jaroslav Sixta, Stanislava Hronová, Richard Hindls, Kristýna Vltavská:
Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970–1989 v metodice ESA 1995

Václav Průcha:
Zamyšlení nad několika otázkami naší novodobé hospodářské historiografie a poznámky ke dvěma podobným recenzím stejné publikace od A. Doležalové

Miloslav Synek, Václav Hoffmann, Iveta Mackenzie:
Historie a vývoj vědního oboru podniková ekonomika

Richard Hindls, Stanislava Hronová, Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská:
Struktura spotřeby českých domácností 1970-2012

Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls:
Příspěvek k časnějším odhadům hodnot čtvrtletních národních účtů

Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta, Martina Šimková:
Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století