Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: N33 (Economic History: Labor and Consumers, Demography, Education, Health, Welfare, Income, Wealth, Religion, and Philanthropy: Europe: Pre-1913)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

František Svoboda, Vladimír Hyánek:
Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení