Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: O11 (Macroeconomic Analyses of Economic Development)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Slavoj Czesaný, Jana Fajtová:
Tendence ekonomického vývoje v Evropské unii

Kamil Janáček, Eva Zamrazilová:
Rok 2002: desinflace v české ekonomice

Kamil Janáček, Eva Zamrazilová:
Perspektivy české ekonomiky po vstupu do Evropské unie

Slavoj Czesaný:
Tendence a faktory vývoje hospodářského cyklu v České republice

Petr Vymětal, Milan Žák:
Instituce a výkonnost

Kamil Janáček, Eva Zamrazilová:
Česká ekonomika: rok po vstupu do EU

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004

Vojtěch Spěváček:
Makroekonomická rovnováha české ekonomiky v letech 1995 až 2005

Ctirad Slavík:
Reálná konvergence České republiky k Evropské unii v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi

Michal Bauer, Julie Chytilová:
Opomíjená heterogenita lidí aneb proč Afrika dlouhodobě neroste

Růžena Vintrová:
Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie

Růžena Vintrová:
Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení

Ivana Kraftová, Jiří Kraft:
Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus tržní autoregulace?

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová:
Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 2001-2008

Dagmar Blatná:
Aplikace robustní regrese v analýze komparativních cenových hladin zemí Evropské unie

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU

Kotlánová Eva, Kotlán Igor:
Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce: empirická analýza

Vojtěch Spěváček:
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001–2011

Karel Janda, Pavel Zetek:
Mikrofinanční revoluce: kontroverze a výzvy

Karel Janda, Van Quang Tran, Pavel Zetek:
Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích

Lenka Fojtíková, Michaela Staníčková:
Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie

Martin Dluhoš, Jozef Gajdoš, Zuzana Hajduová:
Reálna konvergencia logistickej výkonnosti krajín sveta, EÚ a V4