Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: O18 (Economic Development: Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Petra Rydvalová, Miroslav Žižka:
Ekonomické souvislosti revitalizace brownfields

Josef Novotný:
Regionální ekonomická konvergence, divergence a další aspekty distribuční dynamiky evropských regionů v období 1992-2006

Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Petr Zahradník, Pavel Bednář:
Regionální disparity a financování regionální politiky - některé poznatky z České republiky

Jakub Odehnal, Jaroslav Michálek:
Empirická analýza regionálního podnikatelského prostředí vybraných zemí EU

Milan Viturka:
Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje - představení a aplikace

Oldřich Hájek, Lenka Smékalová, Jiří Novosák, Petr Zahradník:
Prostorová koherence národní a evropské regionální politiky: poznatky z České republiky a Slovenska

Michal Hlaváček, Ondřej Novotný, Marek Rusnák:
Analýza cen komerčních nemovitostí v zemích střední Evropy

Slávka Klasová, Iveta Korobaničová, Peter Burger:
Vplyv aglomeračných úspor na rast zamestnanosti v kreatívnych odvetviach na Slovensku

Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Radek Jurčík, Daniela Spiesová, Jana Novosáková:
Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory