Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: P24 (Socialist Systems and Transitional Economies: National Income, Product, and Expenditure; Money; Inflation)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Růžena Vintrová:
Reálná konvergence - předpoklad plynulé integrace do Evropské unie

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004

Mikuláš Luptáčik, Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Ján Ďuraš, Jana Hrivnáková, Peter Ondko:
Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky - prípad SR

Vojtěch Spěváček:
Makroekonomická rovnováha české ekonomiky v letech 1995 až 2005

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek, Václav Žďárek:
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová:
Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 2001-2008

Vojtěch Spěváček:
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001–2011

Václav Rybáček:
Vliv trhu mezistatků na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity