Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: Q16 (Agricultural R&D; Agricultural Technology; Biofuels; Agricultural Extension Services)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Emil Divila:
Transformační zadluženost zemědělských podniků v České republice

Štěpán Chrz, Karel Janda, Ladislav Krištoufek:
Modelování provázanosti trhů potravin, biopaliv a fosilních paliv

Ondřej Filip, Karel Janda, Ladislav Krištoufek:
Ceny biopaliv a souvisejících komodit: analýza s použitím metod minimální kostry grafu a hierarchických stromů