Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: R21 (Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics: Housing Demand)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Martin Lux, Petr Sunega:
Udržitelnost vývoje cen bytů v České republice

Michal Hlaváček, Luboš Komárek:
Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice