Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: R30 (Real Estate Markets, Spatial Production Analysis, and Firm Location: General)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Filip Ostrihoň, Zlatica Ivaničová:
Produkčná (ne)homogenita regiónov Slovenska