Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: R58 (Regional Development Planning and Policy)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Petra Rydvalová, Miroslav Žižka:
Ekonomické souvislosti revitalizace brownfields

Ivana Kraftová, Jiří Kraft:
Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus tržní autoregulace?

Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Petr Zahradník, Pavel Bednář:
Regionální disparity a financování regionální politiky - některé poznatky z České republiky

Oldřich Hájek, Lenka Smékalová, Jiří Novosák, Petr Zahradník:
Prostorová koherence národní a evropské regionální politiky: poznatky z České republiky a Slovenska

Viktorie Klímová, Vladimír Žítek:
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita

Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Radek Jurčík, Daniela Spiesová, Jana Novosáková:
Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory