Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: E61 (Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Stanislav Šaroch, Michal Andrle, Petr Pavelek:
Rehabilitujeme fiskální makroekonomickou stabilizaci?

Martin Srholec:
Přímé zahraniční investice a technologická změna

Tomáš Krabec:
Ordoliberalismus a sociální tržní hospodářství

Tomáš Krabec:
Německé zkušenosti z hospodářsko-politického poradenství

Milan Žák:
Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a v Evropské Unii

Dana Viktorová:
Nekonzistence cílování inflace a maastrichtských kritérií: Impossible trinity

Jiří Škop:
Proč centrální banky systematicky podstřelují svůj cíl

Zlatuše Komárková, Luboš Komárek:
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU

Jan Janků, Stanislav Kappel, Zuzana Kučerová:
Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny

Jiří Štekláč:
Politicko-ekonomické varianty vyhlazování hospodářského cyklu v soudobých úvěrových ekonomikách

Petra Čekmeová:
Konkurecieschopnosť ako cieľ hospodárskej politiky

Patrik Kupkovič:
Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku

Lenka Fojtíková, Michaela Staníčková:
Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie