Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: G01 (Financial Crises)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Eduard Baumöhl, Mária Farkašovská, Tomáš Výrost:
Integrácia akciových trhov: DCC MV-GARCH model

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy

Jan Vlachý:
Obchodování s deriváty a pokoutní bankéři - ohlédnutí za finančním trhem v meziválečném Československu

Tomáš Munzi, Petr Hlaváč:
Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční nerovnováhy

Veronika Holá, Petr Jakubík:
Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku 2008

Slavoj Czesaný:
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize

Eva Zamrazilová:
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika

Jan Hanousek, Jan Novotný:
Cenové skoky během finanční nejistoty: od intuice k regulační perspektivě

Jaroslav Baran, Jiří Witzany:
Konstrukce výnosových křivek v pokrizovém období

Zbyněk Revenda:
Pomoc ohroženým bankám - teorie, realita a měnové dopady

Eduard Baumöhl:
Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4

Zbyněk Revenda:
Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách

Zbyněk Revenda:
Peníze v bankovním systému – analýza bilancí centrálních bank

Lukáš Frýd:
Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace

Jaromír Antoch, Marie Hušková, Jan Hanousek, Jiří Trešl:
Detekce změn v panelových datech: Změna parametrů Fama-French modelu u vybraných evropských akcií v období finanční krize