Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: G32 (Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Filip Novotný:
Vliv zhodnocení koruny na český podnikový sektor

Petr Suchánek:
Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské

Filip Novotný:
Výnosy z přímých zahraničních investic a jejich rozdělení v České republice

Jan Pudlák, Pavel Neset:
ZvláŠtnosti vzniku českého kapitálového trhu

Evžen Kočenda, Jan Hanousek:
Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Švejnar:
Rozdělení, privatizace podniků a jejich výkonnost

Jan Vlachý:
K daňové uznatelnosti nákladů z úvěrů: Analýza pomocí opčního modelu

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Michal Mašika:
Firemní efektivita: vliv vlastnických struktur a finančních ukazatelů

Milan Rippel, Lucie Suchánková, Petr Teplý:
Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika - případová studie

Milan Šimáček:
Indexy finančního stresu pro Českou republiku a Maďarsko

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Anastasiya Shamshur:
Efektivita evropských firem

Petra Štamfestová:
Řízení výkonnosti zpracovatelských podniků v ČR s důrazem na nefinanční aspekty podnikání

Karel Brůna, Naďa Blahová:
Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí

Vratislav Izák:
Podnikový sektor – vybrané aspekty empirické analýzy zemí Evropské unie

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur, Jiří Trešl:
Realokace kapitálu evropských firem po fúzích a akvizicích v období let 1997–2013

Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur, Jiří Trešl:
Investiční rozhodování firem v korupčním prostředí ve střední a východní Evropě

Jan Šedivý:
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany

Jan Hanousek, Štepán Jurajda:
Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem

Matúš Mihalovič:
Využitie skóringových modelov pri predikcii defaultu ekonomických subjektov v Slovenskej republike

Stanislav Klazar, Barbora Slintáková:
Vliv zdanění příjmů na zadlužení nefinančních podniků