Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

JEL klasifikace: M21 (Business Economics)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Evžen Kočenda, Jan Hanousek:
Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Švejnar:
Rozdělení, privatizace podniků a jejich výkonnost

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Michal Mašika:
Firemní efektivita: vliv vlastnických struktur a finančních ukazatelů

Miloslav Synek, Václav Hoffmann, Iveta Mackenzie:
Historie a vývoj vědního oboru podniková ekonomika

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Anastasiya Shamshur:
Efektivita evropských firem

Jan Hanousek, Evžen Kočenda:
Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků

Luboš Smrčka, Dagmar Čámská, Markéta Arltová, Jan Plaček:
Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly

Matúš Mihalovič:
Využitie skóringových modelov pri predikcii defaultu ekonomických subjektov v Slovenskej republike