Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Vzor pro zpracování seznamu literatury do PE

Soupis bibliografických citací uspořádá autor abecedně (podle prvního prvku v odkazu).

Monografie

(Povinné údaje: autor, název díla, pořadí vydání /je-li v publikaci uvedeno/, místo vydání, vydavatel, rok vydání, ISBN.)

Svoboda, E. (1994). Transformace. Praha: Academia. ISBN 80-207-0434-0.

Další možné varianty odkazů:

Dvořák, H., Jedlová, A. (2007). Ekonometrie. 2. vyd. Praha: Academia. ISBN 978-1-23-4567890-1.

Formánek, P. (1982). Perspektiva. 1. vyd. Praha: SNTL. ISBN 1-23-4567890-1.

Grund, J. P. (1981). Smoothing Technique. New York: Springer Verlag. ISBN 1-23-4567890-1.

World Bank (2005). World Bank Report. Washington: World Bank. Dostupné z: http://www.worldbank.org

OECD (1960–1987). National Accounts: Main Aggregates. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

Příspěvek v monografické publikaci

Arrow, K. J. (1991). Accounting for the Slowdown, in Kosters, M., ed., Workers and Their Wages. Washington, DC: American Enterprise Institute Press, pp. 107–145. ISBN 1-23-4567890-1.

Článek v časopise

Winter, J. (1995). Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 6(28), 10–11.

Jíša, Z. (1995). Letecká přeprava dnes a zítra. Hospodářský měsíčník, 4, 25–29.

Jandová, M., Paleta, T. (2015). Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Review of Economic Perspectives, 15(1). DOI: 10.1515/revecp-2015-0008.

Lynch, C. (2005). Where do we go from here? D-Lib Magazine, 11(7/8). DOI: 10.1045/july2005-lynch. [Cit. 2005-08-15] Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html

Výzkumná zpráva apod.

Blanchard, O. (2004). The Economic Future of Europe. NBER. Working Paper No. 10310. Dostupné z: http://www.nber.org/papers/w10310

VÚMO (1985). Vybrané problémy obchodu s potravinami. Výzkumný ústav mezinárodního obchodu. Pracovní sešit č. 10.

Howes, S., Hussain, A. (1993). Regional Growth Patterns in Rural China. Mimeo, London School of Economics.

Přednáška

Sen, A. (1996). Economics, Business Principles and Moral Sentiments. Přednáška na konferenci World and Business Tokyo.

Kongresová zpráva

Zsolnai, L. (2004). How to Legitimize Business Ethics in Eastern Europe? Příspěvek prezentovaný na Prague Conference on Political Economy Praha.

Podrobnější informace