Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Nejčastější chyby v rukopisech

Upozorňujeme na časté chyby vyskytující se v rukopisech:

 • procenta: rozlišujeme 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní);
 • číslovky 1 až 9 rozepisujeme slovy;
 • zkratky: v první citaci rozepsat plný název, do závorky uvést zkratku a poté užívat pouze zkratku, např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV);
 • číslovky od 1 000 píšeme s mezerou;
 • rozlišujeme spojovník neboli divis (-) a pomlčku (–); častou chybou jsou číselné rozsahy se spojovníkem (např. str. 12-16, v letech 1989-2012), zatímco správně je pomlčka (str. 12–16, v letech 1989–2012), kterou je třeba vložit ručně např. pomocí klávesové zkratky ALT+0150;
 • rozlišujeme minus a pomlčku (divis): minus se píše pomocí klávesové zkratky ALT + 8722;
 • v kalendářních datech píšeme za tečkami mezery: 21. 3. 2005;
 • výpustka (trojtečka) je jeden znak: …, nikoli tři tečky: ...;
 • výrazy složené z číslice a slova se píší dohromady a bez přípon -ti/-mi: dvacetiletý = 20letý, nikoli 20ti letý, 20-ti letý apod.;
 • anglické názvy titulů v seznamu literatury (články, časopisy, monografie, příspěvky ve sbornících atd.) se píší s velkými počátečními písmeny ve všech slovech názvu kromě členů, předložek a spojek (např. American Journal of Sociology, nikoli American journal of sociology apod.);
 • v českém textu nezaměňujeme psaní desetinných čárek za anglické desetinné tečky.

Jakékoli nejasnosti doporučujeme konfrontovat s Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR, v. v. i.