Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Způsob zápisu rovnic

Výraz jak psát příklad
rovnítko, plus, minus (− Alt 8722), větší menší – ve výrazu s mezerami 8 + 7 − 1 = x
14 > x
násobení (× ALT 0215) s mezerami 5 × 7
číslice vždy stojatě 1 244 0002
proměnné, veličiny, parametry, funkce kurzívou k, l, a, b, c
funkce sin, cos, log, lg, ln, exp stojatě sin (k 5l)
průběžné indexy a indexy, jde-li o veličinu nebo proměnnou - kurzívou, jinak stojatě kurzívou
(číslice v indexu stojatě)
Xl,m / XHDP
Kt−1
operátory, symboly pro derivace integrály stojatě df/dx, ∂f/∂x
konstanty stojatě k
vektory, tenzory kurzívou a tučně a, b, α
matice VELKÝM PÍSMENEM TUČNĚ AT

Zobrazit více informací...