Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

O časopise

Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, dokumentovaný v v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge a v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů. Přináší rovněž informace o aktuálních problémech tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře.

Časopis řídí

Výkonná rada

 • Předseda
  • Martin MANDEL (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Členové
  • Peter BALÁŽ (Ekonomická univerzita v Bratislave)
  • Dana DLUHOŠOVÁ (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Jan HANOUSEK Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR)
  • Michal HLAVÁČEK (Česká národní banka)
  • Stanislava HRONOVÁ (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Zdeněk CHYTIL (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Vratislav IZÁK (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Kamil JANÁČEK (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Karel JANDA (Univerzita Karlova, Praha)
  • Martina JIRÁNKOVÁ (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Tomáš KINCL (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Ján Lisý (Ekonomická univerzita v Bratislave)
  • Petr MUSÍLEK (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Hana ŘEZANKOVÁ (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Jindřich SOUKUP (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • František VARADZIN (Vysoká škola sociálně správní, Havířov
  • Alena ZEMPLINEROVÁ (Anglo-americká vysoká škola, Praha)

Ediční rada

 • Předseda
  • Richard HINDLS (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Členové
  • Milan BAŠTA (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Marie BOHATÁ (Eurostat, Luxemburk)
  • Josef C. BRADA (Arizona State University, Tempe)
  • Jan BUREŠ (Patria Finance)
  • Eva CIHELKOVÁ (Panevropská vysoká škola, Bratislava)
  • Jaroslav DAŇHEL (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Oldřich DĚDEK (Česká národní banka, Praha)
  • Antonie DOLEŽALOVÁ (Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova, Praha)
  • Stanislav DRÁPAL (Praha)
  • Karel DYBA (Praha)
  • Jiří FÁREK (Technická univerzita v Liberci)
  • Roman HUŠEK (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Irena JINDŘICHOVSKÁ (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha)
  • Eva KISLINGEROVÁ (Zastupitelstvo hlavního města Prahy)
  • Jitka KODEROVÁ (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Igor KOTLÁN (Vysoká škola sociálně správní, Havířov)
  • Pavel KYSILKA (Česká spořitelna)
  • Martin MACHÁČEK (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
  • Aleš MELECKÝ (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
  • Vít POŠTA (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Marek ROJÍČEK (Český statistický úřad, Praha)
  • Jiří SCHWARZ (Centrum ekonomických a tržních analýz, Praha)
  • Jan ŠVEJNAR (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR, Kolumbijská univerzita, New York)
  • Miroslav TUČEK (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • František TURNOVEC (Univerzita Karlova, Praha)
  • Miloslav VOŠVRDA (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha)
  • Jiří WITZANY (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Petr ZAHRADNÍK (Česká spořitelna)
  • Emília ZIMKOVÁ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Vedoucí redaktorka
  • Jiřina BULISOVÁ (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Časopis vychází 6× ročně.

Přehled publikovaných článků

Celkem v časopise publikovalo 161 autorů, z toho z VŠE 64 autorů.
Z 97 autorů působících mimo VŠE bylo 31 autorů ze zahraničí.

20142015
počet článků nabídnutých k otištění celkem 146 128
počet článků odmítnutých jako nevhodné pro PE 10 13
počet článků, nepřijatých v recenzním řízením 53 44
počet článků přijatých nebo zadaných k přepracování 83 71
počet publikovaných článků 51 64