Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

O časopise

Politická ekonomie (ISSN 0032-3233) je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, dokumentovaný v Social Sciences Citation Index, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, ISI Alerting Sevices, Social Scisearch a v elektronické verzi EconLit. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, a přináší rovněž informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře.

Časopis řídí:

Výkonná rada:

Martin MANDEL (předseda)
Peter BALÁŽ, Jan HANOUSEK, Michal HLAVÁČEK, Stanislava HRONOVÁ, Zdeněk CHYTIL, Vratislav IZÁK, Kamil JANÁČEK, Karel JANDA, Martina JIRÁNKOVÁ, Tomáš KINCL, Petr MUSÍLEK, Hana ŘEZANKOVÁ, Jindřich SOUKUP, Alena ZEMPLINEROVÁ

Ediční rada:

Richard HINDLS (předseda)
Milan BAŠTA, Marie BOHATÁ, Josef C. BRADA, Jan BUREŠ, Eva CIHELKOVÁ, Jaroslav DAŇHEL, Oldřich DĚDEK, Antonie DOLEŽALOVÁ, Stanislav DRÁPAL, Libor DUŠEK, Karel DYBA, Jiří FÁREK, Roman HUŠEK, Irena JINDŘICHOVSKÁ, Eva KISLINGEROVÁ, Igor KOTLÁN, Pavel KYSILKA, Ján LISÝ, Martin MACHÁČEK, Aleš MELECKÝ, Vít POŠTA, Marek ROJÍČEK, Jiří SCHWARZ, Jan ŠVEJNAR, Josef TOŠOVSKÝ, Miroslav TUČEK, František TURNOVEC, Miloslav VOŠVRDA, Jiří WITZANY, Petr ZAHRADNÍK, Emília ZIMKOVÁ

Vedoucí redaktorka:

Jiřina BULISOVÁ

Od 1. 1. 2015 vychází časopis osmkrát ročně. Vydává Vysoká škola ekonomická v Praze, tiskne a distribuuje Nakladatelství Oeconomica.

Přehled za roky 2014–2015

Celkem v časopise publikovalo 161 autorů, z toho z VŠE 64 autorů.
Z 97 autorů působících mimo VŠE bylo 31 autorů ze zahraničí.

  2014 2015
počet článků nabídnutých k otištění celkem 146 128
počet článků odmítnutých jako nevhodné pro PE 10 13
počet článků, nepřijatých v recenzním řízením 53 44
počet článků přijatých nebo zadaných k přepracování 83 71
počet publikovaných článků 51 64