Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

O časopise

Politická ekonomie je český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem, dokumentovaný v v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge a v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů. Přináší rovněž informace o aktuálních problémech tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře.

Časopis řídí

Výkonná rada

 • Předseda
  • Martin MANDEL (Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Členové
  • Peter BALÁŽ (Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave)
   Dana DLUHOŠOVÁ (Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
   Jan HANOUSEK (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR)
   Michal HLAVÁČEK (Česká národní banka, Praha)
   Stanislava HRONOVÁ (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Zdeněk CHYTIL (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Kamil JANÁČEK (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Karel JANDA (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha)
   Martina JIRÁNKOVÁ (Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Tomáš KINCL (Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Ján Lisý (Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave)
   Petr MUSÍLEK (Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Hana ŘEZANKOVÁ (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   Jindřich SOUKUP (Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze)
   František VARADZIN (Vysoká škola sociálně správní, Havířov)
   Alena ZEMPLINEROVÁ (Anglo-americká vysoká škola, Praha)

Ediční rada

 • Předseda
  • Richard HINDLS (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Členové
  • Milan BAŠTA (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Marie BOHATÁ (Eurostat, Luxemburk)
  • Josef C. BRADA (Arizona State University, Tempe)
  • Jan BUREŠ (Patria Finance)
  • Eva CIHELKOVÁ (Panevropská vysoká škola, Bratislava)
  • Jaroslav DAŇHEL (Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Oldřich DĚDEK (Česká národní banka, Praha)
  • Antonie DOLEŽALOVÁ (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha)
  • Karel DYBA (Praha)
  • Jiří FÁREK (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci)
  • Roman HUŠEK (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Irena JINDŘICHOVSKÁ (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha)
  • Eva KISLINGEROVÁ (Zastupitelstvo hlavního města Prahy)
  • Jitka KODEROVÁ (Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Igor KOTLÁN (Ekonomická fakulta, Vysoká škola sociálně správní, Havířov)
  • Pavel KYSILKA (Česká spořitelna)
  • Martin MACHÁČEK (Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
  • Aleš MELECKÝ (Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
  • Vít POŠTA (Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Marek ROJÍČEK (Český statistický úřad, Praha)
  • Jiří SCHWARZ (Centrum ekonomických a tržních analýz, Praha)
  • Jan ŠVEJNAR (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR, Kolumbijská univerzita, New York)
  • František TURNOVEC (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha)
  • Miloslav VOŠVRDA (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha)
  • Jiří WITZANY (Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Petr ZAHRADNÍK (Česká spořitelna)
  • Emília ZIMKOVÁ (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Vedoucí redaktorka
  • Jiřina BULISOVÁ (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Časopis vychází 6× ročně.

Přehled publikovaných článků

V roce 2017 publikovalo v časopise Politická ekonomie celkem 75 autorů 37 statí, které prošly dvou- až tříkolovým recenzním řízením.

Z publikujících autorů bylo 27 z Vysoké školy ekonomické v Praze, z ostatních tuzemských vědeckých a akademických pracovišť 22 autorů a ze zahraničních institucí 26 autorů.

Každá stať byla posuzována převážně na základě 3 recenzních posudků, na recenzním řízení podílelo celkem 50 recenzentů z České a Slovenské republiky. Celkem bylo zpracováno 224 posudků.

Celkem podaných článků do časopisu Politická ekonomie 111
nepřijatých do recenzního řízení 15
přijatých do recenzního řízení 96
schválených k publikování na základě recenzního řízení 23
neschválených k publikování na základě recenzního řízení 22
dosud v recenzním řízení 51