Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Statistika časopisu Politická ekonomie za rok 2017

Celkem podaných článků do časopisu Politická ekonomie 111
nepřijatých do recenzního řízení 15
přijatých do recenzního řízení 96
schválených k publikování na základě recenzního řízení 23
neschválených k publikování na základě recenzního řízení 22
dosud v recenzním řízení 51

V roce 2017 publikovalo v časopise Politická ekonomie celkem 75 autorů 37 statí, které prošly dvou- až tříkolovým recenzním řízením.

Z publikujících autorů bylo 27 z Vysoké školy ekonomické v Praze, z ostatních tuzemských vědeckých a akademických pracovišť 22 autorů a ze zahraničních institucí 26 autorů.

Každá stať byla posuzována převážně na základě 3 recenzních posudků, na recenzním řízení podílelo celkem 50 recenzentů z České a Slovenské republiky. Celkem bylo zpracováno 224 posudků.