Hledat
Pokročilé hledání

Výše úhrad za studium v programech celoživotního vzdělávání (PR 05/2014)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností určuje výši úhrad za studium v programech celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 17. 6. 2014 17. 6. 2014
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 1. 9. 2014 Platnost do: 31. 8. 2015
Účinnost od: 1. 9. 2014 Účinnost do: 31. 8. 2015

Studium v programech celoživotního vzdělávání, které organizuje Vysoká škola ekonomická v Praze nebo její fakulty v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze, se poskytuje pro účastníky za úhradu. Jejich výše platná pro ak. r. 2014/2015 je stanovena takto:

Typ studia Výše úhrady

 1. Univerzita 3. věku

  • za společensko-vědní předmět v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 450 Kč
  • za informatický předmět v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 600 Kč
  • za informatický předmět v rozsahu 12 vyučovacích hodin 300 Kč
  • za multimediální předmět v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 800 Kč
  • za multimediální předmět v rozsahu 12 vyučovacích hodin 450 Kč
  • za jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 800 Kč
  • za jazykový předmět v rozsahu celého semestru v malých výukových skupinách (pod 14 studentů) 1 200 Kč
  • za jazykový předmět v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 1 600 Kč
  • za tělovýchovný předmět v rozsahu 60 minut týdně
   celý semestr 600 Kč
  • za tělovýchovný předmět v rozsahu 120 minut týdně
   celý semestr 1 200 Kč
  • za letní sportovní kurz v rozsahu 5 dní (mimo nákladů na stravování a ubytování) 600 Kč
  • za výtvarný předmět v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 600 Kč
  • za výtvarný předmět v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně
   celý semestr 800 Kč
 2. Mimořádné studium vybraných předmětů

  • za 1 ECTS týdně v bakalářském a magisterském studiu 700 Kč
  • za 1 vyučovací hodinu týdně v doktorském studiu 1 000 Kč
  • za mimořádné studium předmětů ze studijního programu v cizím jazyce se platí poměrná částka poplatku za tento studijní program odpovídající kreditové hodnotě příslušného předmětu.
 3. Vzdělávání zaměstnanců
  za 2 vyučovací hodiny týdně 1 155 Kč

 4. Celoživotní vzdělávání v rámci studijních programů
  Výši úhrady u ostatních kurzů celoživotního vzdělávání stanoví děkan příslušné fakulty interním předpisem.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.