Hledat
Pokročilé hledání

Podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2015/2016 (PR 04/2015)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento předpis vymezuje podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2015/2016.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 25. 6. 2015   25. 6. 2015
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r.   prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 1. 9. 2015 Platnost do: 31. 8. 2016
Účinnost od: 1. 9. 2015 Účinnost do: 31. 8. 2016

Na základě článku 5 odst. 2 Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2015/2016 stanovuji formu, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o ubytovací stipendium:

I. Forma žádosti

Žádost o ubytovací stipendium (dále jen "žádost") podává student elektronicky prostřednictvím integrovaného studijního informačního systému (dále jen „ISIS“).

II. Náležitosti žádosti

Podmínkou pro přiznání ubytovacího stipendia je přesné a řádné podání žádosti. Vzhledem k podávání žádosti prostřednictvím aplikace v ISIS, zadává student při podání žádosti pouze bankovní spojení, kam má být ubytovací stipendium zasíláno.

III. Termín podávání žádosti

Žádost podává student pouze jednou, když poprvé žádá o přiznání ubytovacího stipendia.

Za okamžik podání žádosti se považuje uložení žádosti v ISIS (poslední uložení žádosti, pokud ji student uložil vícekrát).

Vyhodnocení žádosti je studentovi přístupné v ISIS.

Nárok na výplatu přiznaného ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost. Stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.