Co se děje na VŠE?

25. 4. 2018 - Volby do Akademického senátu VŠE

Hledat
Pokročilé hledání

Poplatky spojené se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2016/2017 (PR 01/2016)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento příkaz rektorky zveřejňuje výši poplatků spojených se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2016/2017.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost - rektorka
Datum: 8. 3. 2016   9. 3. 2016
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r.   v z. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 31. 8. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2016 Účinnost do: 31. 8. 2017

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz v souladu s § 58 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen zákon), zveřejňuje výši poplatků spojených se studiem stanovených v článku 24 Statutu VŠE pro akademický rok 2016/2017.

II. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech v českém jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na bakalářské, magisterské a doktorské studium podle § 58 odst. 1 zákona a článku 24 odst. 2 písm. a) Statutu VŠE činí 640 Kč.
 2. Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu podle § 58 odst. 3 zákona a článku 24 odst. 3 Statutu VŠE činí:
  1. 21 000 Kč za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců studia;
  2. 21 000 Kč za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců studia;
  3. 34 500 Kč za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců studia.
 3. Poplatek za studium dalšího bakalářského nebo magisterského studijního programu absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu podle § 58 odst. 4 zákona a článku 24 odst. 4 Statutu VŠE činí 3 217 Kč za každý další započatý jeden rok studia.

III. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech v cizím jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 5 zákona a článku 24 odst. 2 písm. b) Statutu VŠE u všech studijních programů v cizím jazyce činí 50 EUR.
 2. Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona a článku 24 odst. 6 Statutu VŠE činí 3 600 EUR za akademický rok s následujícími výjimkami:
  1. 5 000 EUR za akademický rok za studium doktorských studijních programů;
  2. 3 600 EUR za celé studium navazujícího magisterského programu Economics of Globalization and European Integration;
  3. 1 800 EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu International Management;
  4. 125 000 RUB za akademický rok za studium bakalářského programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě (pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014/15 a dříve).

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.