Hledat
Pokročilé hledání

Poplatky spojené se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2016/2017 (PR 01/2016)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 1 ( Starší verze PR 01/2016 ze dne 9. 3. 2016.)

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento příkaz rektorky zveřejňuje výši poplatků spojených se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2016/2017.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost - rektorka
Datum: 1. 9. 2016   1. 9. 2016
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r.   prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 31. 8. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2016 Účinnost do: 31. 8. 2017
Účinnost 1. změny od 1. září 2016

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz v souladu s § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen zákon), zveřejňuje výši poplatků spojených se studiem stanovených v článku 24 Statutu VŠE pro akademický rok 2016/2017.

II. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech v českém jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na bakalářské, magisterské a doktorské studium podle § 58 odst. 1 zákona a článku 24 odst. 2 Statutu VŠE činí 640,- Kč.
 2. Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu podle § 58 odst. 3 zákona a článku 24 odst. 3 Statutu VŠE činí:
 • a) 21.000 Kč za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců studia;
 • b) 21.000 Kč za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců studia;
 • c) 34.500 Kč za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců studia.

III. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech v cizím jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 4 zákona a článku 24 odst. 4 Statutu VŠE u všech studijních programů v cizím jazyce činí 50,- EUR.
 2. Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 24 odst. 5 Statutu VŠE činí 3 600,- EUR za  akademický rok s následujícími výjimkami:
 • a) 5 000,- EUR za akademický rok za studium doktorských studijních programů;
 • b) 3 600,- EUR za celé studium navazujícího magisterského programu Economics of Globalization and European Integration;
 • c) 1 800,- EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu International Management;
 • d) 125 000,- RUB za akademický rok za studium bakalářského programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě (pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014/15 a dříve).
LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1. 1.   V souvislosti s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dochází k úpravě poplatků dle ust. § 58 cit. zákona 1. 9. 2016
       

 

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 1 ( Starší verze PR 01/2016 ze dne 9. 3. 2016.)

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.