Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Výše úhrad v programech celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2017/2018 (PR 02/2017)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úhrad v programech celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2017/2018.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 13. 6. 2017 13. 6. 2017
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od:   Platnost do: 31. 8. 2018
Účinnost od: 1. 9. 2017 Účinnost do: 31. 8. 2018

 

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje dle Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze výši úhrad za studium a za organizaci studia v programech celoživotního vzdělávání, které organizuje Vysoká škola ekonomická v Praze nebo její fakulty.

II. Výše úhrad

Výše úhrad platná pro akademický rok 2017/2018 je stanovena takto:

Typ celoživotního vzdělávání Výše úhrady

a) Univerzita třetího věku - za organizaci studia

 • společensko-vědní předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
450 Kč
 • informatický předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
600 Kč
 • informatický předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin
300 Kč
 • multimediální předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
800 Kč
 • multimediální předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin
450 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
800 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu jednoho semestru v malých výukových skupinách (pod 14 studentů)
1 200 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
1 600 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 60 minut týdně jeden semestr
600 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 120 minut týdně jeden semestr
1 200 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 180 minut týdně jeden semestr
1 800 Kč
 • letní sportovní kurz v rozsahu 5 dní (mimo nákladů na stravování, ubytování a dopravu)
600 Kč
 • výtvarný předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
600 Kč
 • výtvarný předmět v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
800 Kč
 • intenzivní jednodenní předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin
200 Kč

b) Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů

 • za jeden semestr studia předmětu v bakalářském nebo magisterském studijním programu v rozsahu odpovídajícím 1 ECTS
700 Kč
 • za jeden semestr studia v doktorském studijním programu v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně
1 000 Kč
 • za jeden semestr studia předmětu ve studijního programu v cizím jazyce se výše úhrady stanoví jako poměrná částka poplatku za tento studijní program (stanoveného v článku 24 Statutu VŠE) odpovídající podílu kreditové hodnoty příslušného předmětu na celkové kreditové dotaci na jeden semestr v daném studijním programu
 

c) Vzdělávání zaměstnanců

 • za jeden semestr výuky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně
1 155 Kč

d) Jiné programy celoživotního vzdělávání organizované fakultami

 • výši úhrady za studium kurzu celoživotního vzdělávání organizovaného fakultou stanoví děkan příslušné fakulty
 

 

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.