Hledat
Pokročilé hledání

Periodická inventarizace majetku a závazků VŠE za rok 2017 (PR 04/2017)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje provést inventarizaci majetku a závazků za rok 2017, jmenuje ústřední inventarizační komisi a ukládá jmenování dílčích inventarizačních v jednotlivých lokalitách.

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno Ing. Tomáš Zouhar   prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce vedoucí EO   rektorka
Datum      
Podpis      
Platnost od   Platnost do 31. 3. 2018
Účinnost od 1. 10. 2017 Účinnost do 31. 3. 2018

Ve smyslu § 29 - 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a v souladu se směrnicemi SR 05/07 a SR 06/08:

1. Ukládám provést inventarizaci následujícího majetku a závazků VŠE včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:

dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie apod.), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech, zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků k termínu:

31. 12. 2017

2. Jmenuji ústřední inventarizační komisi školy ve složení

 • předseda: Ing. Tomáš Zouhar, EO
 • členové:
  • Ing. Miroslava Mejzlíková (EO)
  • RNDr. Iva Hejdučková (OKIS)
  • Mgr. Jaroslava Eislerová (PRAV)
  • Ing. Tomáš Horský (OSM)
  • Jaroslav Brousil (OSM)
  • Ing. Jaroslav Klečka (SÚZ)
  • Mgr. Tomáš Pachl (CTVS)
  • PhDr. Libuše Doubravová (Nakladatelství)
  • Ing. Jana Nováková (FFÚ)
  • Ing. Eliška Vavrouchová (FMV)
  • Ing. Martina Poláchová (FPH)
  • Ing. Marie Gvoždiaková (FIS)
  • Ing. Jeannette Franková (NF)
  • Mgr. Ing. Miroslav Malec (FM JH)
  • Jakub Vorel, MBA (VC)
  • Jana Procházková (CIKS)

Komisi ukládám koordinovat průběh inventarizace a do 31. 1. 2018 předložit závěrečný protokol o periodické inventarizaci majetku a závazků VŠE za rok 2017.

3. Ke jmenování dílčích inventarizačních komisí a k organizačnímu zajištění inventarizace v jednotlivých lokalitách vydají do 31. 10. 2017 své pokyny

 • kvestor VŠE Ing. Libor Svoboda - za VŠE kromě SÚZ a FM JH,
 • ředitel SÚZ Ing. Ota Zima - za SÚZ,
 • děkan FM JH doc. Ing. Vladislav Bína - za FM JH.

V těchto pokynech uloží dílčím inventarizačním komisím (DIK) vyhotovení protokolu o inventarizaci (příloha č. 1) a předání zjištěných inventurních rozdílů a podkladů k proúčtování výsledků inventarizace ústřední inventarizační komisi nejpozději do 19. 1. 2018

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.