Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zajištění rozvojového projektu zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků v rámci Programu podpory celoživotního vzdělávání (PR 08/2001)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Vysoká škola ekonomická v Praze
Pokyn rektorky č. 8/2001

Rozdělovník: prorektoři, děkani fakult, kvestor, OSP, OFIS, PERS, KÚ

V rámci rozvojových programů vyhlášených MŠMT byl škole poskytnut finanční příspěvek na zvýšení odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků. Finanční příspěvek je určen na studijní volna, případně studijní cesty vybraných akademických pracovníků, kteří předloží habilitační práci nebo požádají o zahájení profesorského řízení během jednoho roku. Podmínkou pro poskytnutí dotace MŠMT je dále finanční účast vysoké školy (fakult) ve výši 50 % celkových nákladů. Maximální výše dotace na jednoho pracovníka je 150 000,-- Kč. Jedna třetina schválené dotace bude vyplacena až po úspěšném splnění cílů projektu.

Studijní volno poskytnuté v rámci programu "Program podpory celoživotního vzdělávání" není tvůrčím volnem ve smyslu § 76 zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů VŠE.

Děkani fakult stanoví, za jakých podmínek a na jakou dobu poskytnou vybraným zaměstnancům studijní volno pro habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem nebo pro studijní cestu za účelem zvyšování kvalifikace. Podmínky budou stanoveny jednotlivě pro každého akademického pracovníka a v písemné formě předány personálnímu útvaru školy, který zajistí další návaznosti.

Finanční prostředky pro rozvojový projekt budou přiděleny jednotlivým fakultám formou rozpočtové úpravy.


V Praze dne 19. září 2001

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.