Podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2019/2020 (PR 7/2019)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2020

Anotace

Tento předpis vymezuje podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium pro akademický rok 2019/2020.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 27. 9. 2019 30. 9. 2019
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: data podpisu Platnost do: 31. 8. 2020
Účinnost od: 1. 10. 2019 Účinnost do: 31. 8. 2020

Na základě Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2019/2020 stanovuji formu, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o ubytovací stipendium:

I. Forma žádosti

Žádost o ubytovací stipendium (dále jen „žádost“) podává student elektronicky prostřednictvím integrovaného studijního informačního systému (dále jen „InSIS“).

II. Náležitosti žádosti

Podmínkou pro přiznání ubytovacího stipendia je přesné a řádné podání žádosti. Vzhledem k podávání žádosti prostřednictvím aplikace v InSIS, zadává student při podání žádosti pouze bankovní spojení, kam má být ubytovací stipendium zasíláno.

III. Termín podávání žádosti

Žádost podává student pouze jednou, když poprvé žádá o přiznání ubytovacího stipendia.

Za okamžik podání žádosti se považuje uložení žádosti v InSIS (poslední uložení žádosti, pokud ji student uložil vícekrát).

IV. Vyhodnocení žádosti

Vyhodnocení žádosti je studentovi přístupné v InSIS.

Nárok na výplatu přiznaného ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost. Stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.