Co se děje na VŠE?

24. 7. 2017 - 5. 8. 2017 - Letní škola multimédií 2017

Termíny

1. 7. 2017 - 31. 8. 2017 - Letní prázdniny

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Informace o obsahu a formě přijímacích zkoušek do bakalářského studia

Matematika

Obsah a forma zkušebních testů

Každá otázka v testu nabízí výběr z pěti možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně. U přijímací zkoušky se nesmí používat žádné pomůcky (kalkulačka, tablety, mobily, matematicko-fyzikální tabulky apod.), součástí zadání testu je i přehled nejdůležitějších vzorců - ke stažení na http://kmat.vse.cz/uchazeci/ukazka-vzorcu/.

  • Rovnice a nerovnice
  • Posloupnosti a funkce
  • Exponenciální a logaritmická funkce
  • Goniometrické funkce
  • Komplexní čísla
  • Kombinatorika
  • Analytická geometrie

Doporučená literatura k přípravě

  • Klůfa, J. - Langhamrová, J.: Matematika – Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE. Praha, Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-23-1.

Poznámka: Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky odpovídají obsahu knihy uvedené v doporučené literatuře.