Informace o obsahu a formě přijímacích zkoušek do bakalářského studia

Matematika

Obsah a forma zkušebních testů

Každá otázka v testu nabízí výběr z pěti možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně. U přijímací zkoušky se nesmí používat žádné pomůcky (kalkulačka, tablety, mobily, matematicko-fyzikální tabulky apod.), součástí zadání testu je i přehled nejdůležitějších vzorců - ke stažení na http://kmat.vse.cz/uchazeci/ukazka-vzorcu/.

Doporučená literatura k přípravě

Poznámka: Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky odpovídají obsahu knihy uvedené v doporučené literatuře.