Co se děje na VŠE?

12. 9. 2017 - 21. 9. 2017 - Imatrikulace nově přijatých studentů

27. 9. 2017 - Startup Festival

Další akce »

Termíny

28. 9. 2017 - VŠEFEST

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními středními školami

Uznávání rovnocennosti a nostrifikací vysvědčení vydaných zahraničními školami na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami provádějí odbory školství krajských úřadů (v  Praze odbor školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy).

Podrobnější informace na webu Magistrátu hl. m. Prahy.

Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR