Návod pro nastavení HTTP proxy ve WWW prohlížeči

Přesný postup závisí na konkrétním typu a verzi vašeho WWW prohlížeče.

Pokud se po nastavení proxy nemůžete dostat na žádnou WWW stránku, zkontrolujte nastavení firewallu ve Vašem počítači či v podnikové síti - musí povolovat komunikaci přes port 5555.

  • MS Internet Explorer - uživatelé pevného připojení (TV kabel...) - nastavuje se proxy server pro místní síť LAN (obrázek). Postup kroků: Zobrazit (nebo Nástroje) - Možnosti sítě Internet - Připojení - Nastavení místní sítě - Proxy server (obrázek).
  • MS Internet Explorer - uživatelé vytáčeného připojení (ADSL, T-Mobile 4G, GPRS, Volny...) -  nastavuje se proxy server pro telefonické připojení a síte VPN (obrázek). Postup kroků: Zobrazit (nebo Nástroje) - Možnosti sítě Internet - Připojení - Nastavení telefonní sítě - Nastavení - Proxy server (obrázek).
  • Mozilla, Netscape - postup kroků: Úpravy - Předvolby - Rozšířené nastavení - Servery proxy (resp. Edit - Preferences - Advanced - Proxies) (obrázek).
  • Firefox - postup kroků: Nástroje - Možnosti - Rozšířené - Síť - Nastavení (obrázek).
  • Opera - postup kroků: Soubor - Preference - Připojení - Proxy servery (resp. File - Preferences - Network) - Proxy servers (obrázek).
  • Konqueror - postup kroků: Nastavení - Nastavit Konqueror - Proxy a vyrovnávací paměť.

Parametry proxy-serveru: