Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2016/1

Výkladové sdělení Evropské komise o označování původu zboží z Izraelem okupovaných území: analýza příčin a významu pro preferenční obchodní dohody


[plný text (PDF)]

Michal Bokša, Monika Bokšová

Evropská komise v závěru roku 2015 zveřejnila výkladové sdělení, které seznamuje členské státy s potřebou co nejpřesněji označovat původ zboží pocházející z území okupovaných Izraelem. Jedním z navrhovaných výrazů je např.: „produkt ze Západního břehu Jordánu (z izraelských osad)”. Tento krok Komise, který je vyústěním snah o řešení problému trvajícího už od poloviny 90. let, okamžitě vyvolal na mezinárodní úrovni mnoho kontroverzí. Ačkoli se Evropská unie hájila snahou bránit evropského spotřebitele, tak byla mnohými státníky i akademiky nařčena z uplatňování dvojího standardu, diskriminace a antisemitismu. Cílem této stati je pomocí metody „process tracing“ objasnit příčiny, které k vydání výkladového sdělení vedly a zároveň analyzovat, zda je možné jednání Evropská komise označit za nekonzistentní a diskriminační. Z analýzy vyplývá, že kritika výkladového sdělení je v mnoha ohledech neopodstatněná a zejména politicky, nikoliv ekonomicky, motivovaná.

Klíčová slova: Izrael, obchod, okupovaná území, označování původu zboží, vnější vztahy EU

Reference:
ARAB CENTER FOR RESEARCH AND POLICY STUDIES (2013). European Union Measures Against Israeli Settlements. Available at: http://english.dohainstitute.org/release/cef125ba-6a45-427f-8cc4-bd243a4688bb.

ASSEBURG, M. (2010). European Involvement in the Arab-Israeli conflict. Paris: Chaliot Papers.

BBC (2015). EU sets guidlines on labelling Israeli settlemets goods. Available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-34786607.

BEAUMONT, P. (2015). Foreign ministers petition EU to urge labelling of settlement products. Available at: http://www.theguardian.com/world/2015/apr/16/foreign-ministers-petition-eu-to-urge-labelling-of-settlement-products.

CHAN, S., RUDOREN, J., (2015). E.U. Move to Label Israeli Settlement Goods Strains Ties. Available at http://www.nytimes.com/2015/11/12/world/middleeast/eu-labels-israeli-settlements.html?_r=0.

CIHELKOVÁ, E. (2011). Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity. Současná Evropa, 02/2011, s. 47-73.

CIHELKOVÁ, E., ŠVARC, Z., BIČ, J. (2010). Lisabonská smlouva – nový rámec pro právní postavení Evropské unie. Současná Evropa, 02/2010, s. 3-22.

CIHELKOVÁ, E. (2003). Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C. H. Beck.

ČLENSKÉ STÁTY EU (2015). Oficiální dopis adresovaný vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Dostupné na: http://www.haaretz.co.il/st/inter/Hheb/images/simun.pdf.

DE GUCHT, K. (2010). Can Trade Policy Improve Human Rights? Socialists and Democrats Conference, Brussels: 13. October 2010.. Available at http://trade.ec.europa.eu/doclib/doclib/docs/2010/october/tradoc_146727.pdf.

EUROPEAN COMMISSION (2015a). Directorate General for Trade, European Union, Trade in Goods with Israel. Available at http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113402.pdf.

EUROPEAN COMMISSION (2000). Euro-Mediterranean Agreement establishing an association agreement between the European Communities and their Member States, if the one part, and the State of Israel, of the other part. Available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146089.pdf.

EUROPEAN PARLIAMENT (2012). Parliamentary Questions, Question given by MEP Westlund Available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2012-006205&language=EN.

EUROPEAN PARLIAMENT (2010). Parliamentary Questions, Answer given by Mr De Gucht on behalf of the Commission. Available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-4237&language=EN.

EVROPSKÁ KOMISE (2015b). Výkladové oznámení k označování původu zboží pocházejícího z území okupovaných Izraelem od června roku 1967. Ústřední věstník Evropské unie. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1112%2801%29&qid=1453589057329&from=EN.

GORDON, N., PARDO, S. (2015) The European Union and Israel´s Occupation: Using Technical Customs Rules as Instruments of Foreign Policy. Middle East Journal Vol. 69, No.1. pp. 74-90.

INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS (2012). Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements. Available at: https://www.fidh.org/IMG/pdf/trading_away_peace_-_embargoed_copy_of_designed_report.pdf.

ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (2016). Paris Protocol. Available at: http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agreement%20Annex%20IV%20-%20Economic%20Protoco.aspx.

KONTOROVICH, E. (2015) Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. Available at: http://jtl.columbia.edu/economic-dealings-with-occupied-territories/.

LAZAROU, E., GIANNINOU, M., TSOURAPAS, G. (2013). The Limits of Norm Promotion: The EU in Egypt and Israel/Palestine. Insight Turkey, Vol. 15, No. 2., s. 171-193.

MOCK, S., OBEIDI, A., ZELEZNIKOW, J., (2014). A Brief Outline of the Israel-Palestine Conflict. Group Decision and Negotiation, Vol. 23, No. 6., s. 1245-1262.

PARDO, S., PETERS, J., (2010). Uneasy Neighbors Israel and the European Union. Plymouth: Lexington Books.

QUAKER COUNCIL FOR EUROPEAN AFFAIRS (2012). EU Trade with Israeli Settlements. Available at: http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2012/08/bp-eusettlementtrade-version2-en-aug-2012.pdf.

RADA BEZPEČNOSTI OSN (1967). Rezoluce 242. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/unres242.html.

RADA BEZPEČNOSTI OSN (1973). Rezoluce 338. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/unres338.html.

SCHULT, Ch. (2009). EU Eyes Export from Israeli Settlements. Available at: http://www.businessweek.com/globalbiz/content/jul2009/gb20090714_889274.htm.

SVOBODA, P. (2010). Právo vnějších vztahů EU. Praha: C. H. Beck.

THE GUARDIAN (2015). Israel suspends contact with EU bodies over labelling of West produce. Available at: http://www.theguardian.com/world/2015/nov/29/israel-suspends-contact-eu-bodies-labelling-west-bank-produce.

VENICE DECLARATION (1980). European Union External Action website. Available at http://eeas.europa.eu/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf.

VOLTOLINI, B., (2015). Territorial Borders and Functional Regimes in EU-Israeli Agreements in Sarto, R., A., (ed.) Fragmented Borders, Interdependence and External Relations. London: Pelgrave. Pp. 67-85.

WORLD BANK (2014). West Bank and Gaza: Investment Climate Assessment – Fragmentation and Uncertainty. Available at: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/09/09/000470435_20140909140008/Rendered/PDF/AUS21220REVISE0A0REPORT0SEPT0902014.pdf.

ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V TEL AVIVU. (2015). Souhrnná teritoriální informace Izrael. Dostupné na: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/izrael.html.