Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2016/1

Evropská secese: ekonomická integrace na cestě k politické desintegraci


[plný text (PDF)]

Hana Lipovská

Evropské vlády čelí od počátku 90. let dvěma protichůdným tlakům. Instituce Evropské unie přicházejí s požadavkem stále těsnější ekonomické integrace. Jednotlivé regiony naopak volají po stále větší politické desintegraci. Rok 2014 přinesl čtyři zásadní referenda o nezávislosti regionů na Ukrajině, v Itálii, Skotsku a Španělsku. Tato vlna secesních hnutí i obava z šíření secesní nákazy ve státech s latentními autonomními tendencemi obrátila pozornost akademických ekonomů od studia integrace k výzkumu desintegrace. V této konzultaci se proto věnujeme přehledu literatury zabývající se politicko-ekonomickými aspekty secesních tendencí v evropské integraci. O secesi usilují zejména nejvyspělejší regiony národních států. V prostředí ekonomických bariér proto právo na secesi není Pareto-optimální. Ekonomická integrace však malým státům poskytuje výhody velkého vnitřního trhu a zároveň snižuje náklady secese pro mateřské země. Ucelený přehled slouží jako podklad pro navazující aplikace politické ekonomie konfliktu na soudobé secesní tlaky.

Klíčová slova: autonomní hnutí, ekonomická integrace, politická ekonomie konfliktu, práva na sebeurčení, secese, separatismus

JEL klasifikace: F15, F52, H77

Reference:
ADAM, S., JOHNSON, P. and ROANTREE, B. 2013. Taxing and independent Scotland. Institute for fiscal studies. 68 p. ISBN: 978-1-909463-25-7.

ALESINA, A. – SPOLAORE, E. On the Number and Size of Nations. The Quarterly Journal of Economics. 1997, roč. 112, č. 4, s. 1027–1056.

ALESINA, A. – SPOLAORE, E. – WACZIARG, R. Economic Integration and Political Disintegration. American Economic Review. 2000, roč. 90, č. 5, s. 1276–1296.

BECKER, G. S. Why so many mices are roaring? Businessweek. 1994, 6th November.

BERNHOLZ, P. – VAUBEL, R. Political Competition and Economic Regulation. Routledge 2014, 304 s. ISBN 978-1138806825.

BIERI, M. Separatism in EU. CSS Analysis in Security Policy. 2004, č. 160, s. 1–4.

BOLTON, P. – ROLAND, G. – SPOLAORE, E. Economic theories of the break-up and intergation of nations. European Economic Review. 1996, č. 40, s. 697–705.

BOYKIN, S. The Ethics of Secession. David Gordon, ed. Secession, State and Liberty. Transaction Publishers, 1998.

BUCHANAN, A. Toward a Theory of Secession. Ethics. 1991, roč. 101, č. 2, s. 322–342.

BUCHANAN, A. Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec. Westview Press 1991b, 192 s. ISBN 978-0813311333.

BUCHANAN, J. M. – FAITH, R. L. Secession and the Limits of Taxation: Toward a Theory of Internal Exit. The American Economic Review. 1987, roč. 77, č. 5, s. 1023–1031.

CABADA, L. Evropa regionů. Aleš Čeněk, s. r. o. 2009, 224 s. ISBN 978-80-7380-163-2.

COX, R. H. – FRANKLAND, E. G. The Federal State and the Breakup of Czechoslovakia: An Institutional Analysis. Publius. 1995, roč. 25, č. 1, s. 71–88.

CRAWFORD, J. and BOLYE, A. 2013. Annex A Opinion: Referendum on the Independence of Scotland – International Law Aspects. UK Government. 45 p.

CREPAZ, K. The Impact of Europeanization on Minority Communities. Springer 2016, 184 stran. ISBN 9783658121167.

DORFF, R. H. Federalism in Eastern Europe: Part of the Solution or Part of the Problem? Publius. 1994, roč. 24, č. 2, s. 99–114.

DVOŘÁKOVÁ, K. – FERRAROVÁ, M. Separatistické tendence v současné Evropě: Katalánsko, Skotsko a Vlámsko na cestě k nezávislosti? Politologická revue. 2014, roč. 20, č. 2, s. 31–62.

DOYLE, D. H. Union and Secession in the Family of Nations. Secession as an International Phenomenon: From America’s Civil War to Contemporary Separatist Movements. University of Georgia Press, 2010. ISBN 9780820337371.

FUENTE, A. 2014. Is Catalonia being fiscally mistreated? Barcelona GSE Working Paper Series. WP no. 766.

GRADSTEIN, M. Political bargaining in a federation: Buchanan meets Coase. European Economic Review. 2004, roč. 48, č. 5, s. 983–999.

GRAZIOSI, G. R. Secession and the Limits of Taxation: Toward a Theory of Internal Exit: Comment. American Economic Review. 1997, roč. 97, č. 1, s. 534–538.

HANS ADAM II. Stát ve třetím tisíciletí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 978-80-247-3652-2.

JOHNSON, P. Stalin. 1. vyd. Barrister & Principal, o. s., 2014, 134 s. ISBN 978-80-7485-006-6.

KALDIS, B. Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences. SAGE Publications, 2013. ISBN 978-14-5227-604-5.

LIPOVSKÁ, H. European Integration: Road to Secession? Karel Skokan et al. ed. Sborník příspěvků VIII. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 2015. SUO, s. 150–159. ISBN 978-80-7510-177-8.

LÓPEZ, G. and ROSSELLÓ, J. 2014. Fiscal Imbalances in Asymmetric Federal Regimes. The Case of Spain. CRES-UPF Working Paper #201401–77. 35 p.

LUSTICK, I. S. – MIODOWNIK, D. – EIDELSON, R. J. Secessionism in Multicultural States: Does Sharing Power Prevent or Encourage It? American Political Science Review. 2004, roč. 98, č. 2, s. 209–229.

MISES, L. v . Liberal Foreign Policy. Jürgen G. Backhaus, Detmar Doering, ed. The Political Economy of Secession: A Source Book. Neue Zürcher Zeitung Publishing, 2004. ISBN 3-03823-102-9.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 2005. Las Balanzas Fiscales de Las CC.AA.Espanolas con las AA. Públicas Centrales.

MUNOZ, J. – TORMOS, R. Economic expectations and support for secession in Catalonia: between causality and rationalization. European Political Science Review. 2015, roč. 7, č. 2, s. 315–341.

PERREAULT, N. Czechoslovakia Secession and Formation of a New Partnership. In Lachapelle, G. a Trent, J. E. Globalization, Governance and Identity: The Emergence of New Partnership. PUM 2000, 300 s. ISBN 9782760617827.

RODRÍGUEZ-POSE, A. – STERMŠEK, M. The economics of secession. Analysing the economic impact of the collapse of the former Yugoslavia. GEN Working Paper. 2014.

ROSŮLEK, P. Politický secesionismus & Etické teorie: Allen Buchanan a jeho kritici. Barrister & Principal 2014, 172 s. ISBN 978-80-7485-037-0.

SPEIR, J. P. The Economics of Secession: Review. Southern Economic Journal. 1994, roč. 60, č. 3, s. 794–795.

STAAL, K. Incentives for separation and incentives for public good provision. Public Choice. 2010, roč. 145, č. 3–4, s. 531–546.

STEGARESCU, D. The Effects of Economic and Political Integration on Fiscal Decentralization: Evidence from OECD Countries. The Canadian Journal of Economics. 2009, roč. 42, č. 2, s. 694–718.

VAUBEL, R. Secession in the European Union. Economic Affairs. 2013, roč. 33, č. 3, s. 288–302.

WALTER, CH. – UNGERN-STERNBERG, A. v. – ABUSHOV, K. Self-Determination and Secession in International Law. OUP Oxford, 2014, 334 s. ISBN 9780191006913.

WELLMAN, C. H. The Morality of Secession. Secession as an International Phenomenon: From America’s Civil War to Contemporary Separatist Movements. University of Georgia Press, 2010. ISBN 9780820337371.

WOOD, J. R. Secession: A Comparative Analytical Framework. Canadian Journal of Political Science. 1981, roč. 14, č. 1, s. 107–134.

YOUNG, R. A. How Do Peaceful Secessions Happen? Canadian Journal of Political Science. 1994, roč. 27, č. 4, s. 773–792.

YOUNG, R. A. The road to secession: Estimating the costs of indepencence in advance industrial states. EUROPP. 2013. Dostupné on-line: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/12/05/the-road-to-secession-estimating-the-costs-of-independence-in-advanced-industrial-states/

ZIPFEL, F. – VETTER, S. Better on their own? Deutsche Bank Research: EU Monitor, European Intergation. 2015, s. 1–20. ISSN 1612-0272.