Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2016/1

Exports from the Visegrad Group to Latin America - Factors of attractiveness between 2001 and 2013


[plný text (PDF)]

Lourdes Gabriela Daza Aramayo, Marek Vokoun

Tento článek se zaměřuje na identifikaci proměnných určujících atraktivitu vývozů ze zemí Visegrádské skupiny do Latinské Ameriky a Karibiku za využití metod hospodářských dějin a cliometrie. Sledovalo se 18 zemí od roku 2001 do roku 2013. Používá proměnné, které se tradičně neberou v úvahu, jako jsou institucionální a technologické faktory, které také ukazovaly na závažné, tradičně zvažované vysvětlující proměnné, jako je HDP, inflace, obyvatelstvo, podíl na HDP podle sektorů, atd. Podle analýzy v této práci a podle dosažených výsledků, je velmi zřejmé, že institucionální a technologické faktory, jako je kontrola korupce, použití patentů, stejně jako příliv přímých zahraničních investic na HDP, mají vliv na získávání obchodních toků. Tento výzkum bude rovněž v historické perspektivě od roku 2013 analyzovat hlavní trendy exportů ze zemí Visegrádské skupiny do Latinské Ameriky a Karibiku.

Klíčová slova: hospodářské dějiny, instituce, Latinská Amerika a Karibik, mezinárodní obchod, Visegrádská skupina

JEL klasifikace: F21, N46, O54, P45

Reference:
BRAMS, S.J. (1966). Transaction Flows in the International System, The American Political Science Review, vol. 60, n. 4. ISSN: 0003-0554.

Broda, C., & Weinstein, D. E. (2006). Globalization and the Gains From Variety. The Quarterly Journal of Economics, 121(2), 541–585. http://doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.541

CAMAGNI, R. (2002). On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading? Urban Studies, vol. 39, n. 13, pages 2395-2411. ISSN: 0042-0980.

CHARZAT, M. (July 2001) [online]. Rapport au Premier ministre sur l’attractivité du territoire_français._Available_from:http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000523/0000.pdf

COEURÉ, B. and RABAUD, I. (2003) [online]. Attractivité de la France: analyse, perception et mesure. Économie et Statistiques, n. 363-64-365, pages 97-120. Available from: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_2003_num_363_1_7328

Das, S., Roberts, M. J., & Tybout, J. R. (2007). Market Entry Costs, Producer Heterogeneity, and Export Dynamics. Econometrica, 75(3), 837–873. http://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2007.00769.x

Falvey, R., Foster, N., & Greenaway, D. (2004). Imports, exports, knowledge spillovers and growth. Economics Letters, 85(2), 209–213. http://doi.org/10.1016/j.econlet.2004.04.007

Leonidou, L. C. (2004). An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development. Journal of Small Business Management, 42(3), 279–302. http://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2004.00112.x

Levchenko, A. A. (2007). Institutional Quality and International Trade. The Review of Economic Studies, 74(3), 791–819. http://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2007.00435.x

SKRONDAL, A. and RABE-HESKETH, S. (2004). Generalized Latent Variable Modeling: Multilevel, Longitudinal, and Structural Equation Models, Chapman & Hall/CRC. ISBN-13: 978-1584880004

Vokoun, M. (2013). Cliometrie. In I. Kozmanová (Ed.), Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin (pp. 127–152). Praha: Setoutbooks.

DATABASES

HERITAGE FOUNDATION (2015). [online]. Index of economic freedom. Available from: http://www.heritage.org/index/explore

The World Bank, World Development Indicators (2015). [online]. Control of corruption, Government effectiveness, Political Stability, Regulatory Quality, Rule of Law, Voice and Accountability, Dollar Exchange rate Local vs. Dollar, Value added of agriculture in % of GDP, Value added of industry in % of GDP, Value added of services in % of GDP. Available from: http://data.worldbank.org/indicator

Trade Map (2015). [online]. International Trade Centre, Available from: www.intracen.org/marketanalysis

WIPO (2015). [online]. Statistics on Patents. Available from: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/