Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/1

Evropská bankovní unie: současný stav a jak napravit její slabiny


[plný text (PDF)]

Stanislav Šaroch, Jan Famfule

Článek hodnotí hlavní nedostatky a potenciální rizika současné podoby evropské bankovní unie. Kriticky hodnotí institucionální nastavení jednotného bankovního dohledu; jsou vysvětleny důvody pro jeho zavedení a zároveň je poukázáno na možná úskalí. Dále se článek především zaměřuje na analýzu jednotného řešení bank v problémech a jeho podpůrnou legislativu v podobě směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD). Hodnotí též hlavní inovaci směrnice BRRD, tzv. princip “bail-in” řešení bank v problémech, jak co se týče jasných výhod ve srovnání s klasickým bailoutem z veřejných prostředků, tak potenciálních nevýhod spojených zejména s efekty systémové nákazy a negativních dopadů na určité skupiny věřitelů, což může mít politické dopady. Při komparaci evropského nastavení principu bail-in s americkým ekvivalentem v podobě legislativy Dodd-Frank Act však nebyla nalezena žádná přímočará možnost inspirace pro evropské schéma. Nakonec je identifikována potřeba účinného mechanismu jištění (backstop), vzhledem k nedostatečným zdrojům současného jednotného fondu pro řešení krizí, a to zejména, pokud dojde k větší systémové krizi. Autoři tak navrhují různé možnosti aranžmá fiskálního zajištění; a je argumentováno, že Evropský stabilizační mechanismus by tuto roli plnil lépe, než řešení zahrnující napojení na národní rozpočty.

Klíčová slova: bail-in, bailout, bankovní dohled, bankovní unie, Evropská centrální banka, fiskální zajištění, řešení bankovní krize

JEL klasifikace: E62, G18, G21, G33, H63

Reference:
[1] Allen, F., T. Beck, E. Carletti, P. R. Lane, D. Schoenmaker and W. Wagner, 2011. Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies. VoxEU.org. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://voxeu.org/sites/default/files/file/cross-border_banking.pdf.

[2] Alonso, I. and J. Jennings-Mares, 2015. BRRD and Bail-in. Morrison & Foerster LLP presentation. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.iflr.com/pdfs/BRRD-SLIDES.pdf.

[3] Avgouleas, E. and C. A. Goodhart, 2014. A Critical Evaluation of Bail-Ins as Bank Recapitalisation Mechanisms. CEPR Discussion Paper N. 10065. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://bit.ly/297U4n5.

[4] Banca d’Italia, 2016. Financial Stability Report No. 1 / 2016. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2016-1/en-FSR-1-2016.pdf?language_id=1.

[5] Beck, T. and D. Gros, 2012. Monetary Policy and Banking Supervision: Coordination instead of separation. CEPS policy brief N. 286. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.ceps.eu/system/files/PB286%20Banking%20Supervision%20in%20ECB.pdf.

[6] Beck, T., 2016. Safeguarding the euro – balancing market discipline with certainty. VoxEU.org. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://voxeu.org/article/safeguarding-euro-balancing-market-discipline-certainty.

[7] Council of the EU, 2013. Statement of Eurogroup and ECOFIN Ministers on the SRM backstop. [online]. [2016-08-01]. Available from: www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/pdf/20131218-SRM-backstop-statement_pdf/.

[8] Council of the EU, 2015. Statement on Banking Union and bridge financing arrangements for the Single Resolution Fund. [online]. [2016-08-01]. Available from: www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/08-statement-by-28-ministers-on-banking-union-and-bridge-financing-arrangements-to-srf/.

[9] Council of the EU, 2016. Single Resolution Mechanism. [online]. [2016-08-01]. Available from: www.consilium.europa.eu/en/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/.

[10] Demary, M. and M. Bauer, 2014. European Banking Union: Status of Implementation and the Need for Improvement. Konrad-Adenauer-Stiftung. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.kas.de/wf/doc/kas_37540-544-2-30.pdf.

[11] Dierks, L. H., 2015. The European Banking Union: Disrupting The Doom Loop? Journal of Business and Economics in Times of Crisis, vol. 2, issue 1. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.jobetoc.com/media/files/Dierks-Paper-European-Banking-Union.pdf.

[12] Dombret, A., 2015. The role of national supervisors in European banking supervision. Speech at Chatham House, London. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.bis.org/review/r150203d.htm.

[13] European Political Strategy Centre, 2015. Bridge Financing Options for the Single Resolution Fund. Five Presidents’ Report Series, issue 02. [online]. [2016-08-01]. Available from: http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/5p_note_bridgefinance.pdf.

[14] Gros, D. and W. P. de Groen, 2015. The Single Resolution Fund: How much is needed. VoxEU.org. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://voxeu.org/article/size-single-resolution-fund.

[15] Hale, T., M. Arnold and R. Sanderson, 2016. Italy’s Atlante bank fund shoulders big burden. Financial Times. [online]. [2016-06-30]. Available from: https://next.ft.com/content/97508874-0664-11e6-9b51-0fb5e65703ce.

[16] Huertas, T. F., 2013. The Case for Bail-ins. In: P. S. Kenadjian (ed.). The Bank Recovery and Resolution Directive. De Gruyter, e-book.

[17] Ioannidou, V., 2012. A First Step Towards a Banking Union. In: T. Beck (ed.). Banking Union for Europe – Risks and Challenges. VoxEU.org, e-book. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://voxeu.org/sites/default/files/file/Banking_Union.pdf.

[18] Mayes, D. G., 2014a. The funding of bank resolution in Europe: will the new framework meet expectations? Bruegel event summary. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://bruegel.org/events/the-funding-of-bank-resolution-in-europe-will-the-new-framework-meet-expectations/.

[19] Mayes, D. G., 2014b. Bank Structure and Resolution. University of Auckland conference paper. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://bit.ly/296hBjC.

[20] Micossi, S., 2013. The new Single Bank Resolution Mechanism of the European Union. VoxEU.org. [online]. [2016-08-01]. Available from: http://voxeu.org/article/eu-s-new-single-bank-resolution-mechanism.

[21] Paolo, G. and L. Paris, 2016. Bail-in versus bail-out: The Atlante example from a systemic risk perspective. VoxEU.org. [online]. [2016-08-01]. Available from: http://voxeu.org/article/bail-versus-bail-out-atlante-example.

[22] Pisani-Ferry, J., 2016. The Eurozone’s Zeno paradox – and how to solve it. VoxEU.org. [online]. [2016-06-30]. Available from: http://voxeu.org/article/eurozone-s-zeno-paradox-and-how-solve-it.

[23] Schoenmaker, D. and N. Véron, 2016. European banking supervision: the first eighteen months. Bruegel Blueprint Series, vol. XXV. [online]. [2016-08-01]. Available from: http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/06/Blueprint-XXV-web.pdf.

[24] The Economist, 2016. A heavy load. The Economist. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.economist.com/news/finance-and-economics/21696996-italys-latest-attempt-stabilise-its-banking-system-heavy-load.

[25] Wolff, G., 2014. How to repair Europe’s financial integration. World Economic Forum. [online]. [2016-06-30]. Available from: www.weforum.org/agenda/2014/12/how-to-repair-europes-financial-integration/.