Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/1

Je Evropská unie modelem pro jiné nadnárodní organizace z pohledu vybraných instrumentů veřejné diplomacie?


[plný text (PDF)]

Petra Vytečka Šedinová

Cílem článku “Je Evropská unie modelem pro jiné nadnárodní organizace z pohledu vybraných instrumentů veřejné diplomacie?” je určit v jakém směru lze toto tvrzení vyvrátit či kladně potvrdit. Text článku nabízí komparativní srovnání vybraných instrumentů veřejné diplomacie Evropské unie a Africké unie, pokládá si tři klíčové otázky, na které autorka v závěru textu nachází odpovědi, a zároveň analyzuje míru inspirace EU strategie veřejné diplomacie směrem k praktikám Africké unie. Článek se v rámci veřejné diplomacie zaměřuje především na oblast sociálních médií a mediálních kampaní, skrze které zkoumá míru angažovanosti a vzájemnou inspiraci mezi oběma zkoumanými organizacemi.

Klíčová slova: AU, EU, evropská studia, média, mezinárodní organizace, veřejná diplomacie, veřejné informace, veřejné mínění

Reference:
Publications:

Cross, Mai’a K. Davis, and Jan Melissen. 2013. European Public Diplomacy: Soft Power at Work. Springer.

Friedman, L. Thomas. 2005. The World is Flat. Farrar, Straus and Giroux.

Hayden, Craig. 2012. The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts. Lexington Books.

Hill, C. and Smith, M. 2005. International Relations and the EU. Oxford University Press

Kalathil, S., Diplomacy Development and Security in the Information Age, Institute for the Study of Diplomacy

Ochrana, F., 2013. Metodologie sociálních věd, Karolinum.

Makinda, S. and Wafula Okumu, F. 2006. The African Union: Challenges of Globalization, Security, and Governance. London, Routledge

Melissen, J. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. 2005. Palgrave Macmillan UK.

Muthiri, T., 2008. The African Union and Its Institutions. New York: Femela

Nightingale, V. 2016. The Handbook of Media Audiences. Wiley.

Nye, S. Jr., 2004. Soft Power. The Means to Success in World Politics. Public Affairs, New York.

Pamment, James. 2012. New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice. Routledge.

Peterková, J., 2008. Veřejná diplomacie a propaganda. In: Veřejná diplomacie. s.l.:Aleš Čeněk s.r.o., p. 17.

Potůček, M. a kol, 2005. Veřejná politika. Slon.Internet sources:A. U. Commission, "Agenda 2063,". [Online]. Available: http://au.int/en/agenda2063.

A. U. Commission, "Constitutive act,". [Online]. Available: http://au.int/en/about/constitutive_act.

A.-E. Partnership, "Financing the partnership,". [Online]. Available: http://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/financing-partnership.

African Union [Online]. Available: [Online]. http://au.int.

African Union Handbook 2014, A guide for those working with and within the African Union. Available: http://au.intAU, 2016. 2016: African Year of Human Rights with Particular Focus on the Rights of Women. [Online] Available at: http://www.au.int/en/pressreleases/19615/2016-african-year-human-rights-particular-focus-rights-women[Accessed 2016].

COMM, "Communication policy & strategy - European commission," 2005. [Online]. Available: http://ec.europa.eu/ipg/basics/policy/index_en.htm#section_8.

DG Communication [Online]. Available:http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

European Union and the African Union, A Statistical portrait, 2014 edition," [Online]. Available: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6459808/KS-FQ-14-001-EN-C.pdf.

Eurostat, 2014. European Union and the African Union, A Statistical portrait, 2014 edition. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6459808/KS-FQ-14-001-EN-C.pdf[Accessed 2016].

Eurostat, 2016. The level of citizens confidence in EU institutions. [Online]

Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=tsdgo510

[Accessed 19 09 2016].

Strategic Plan 2009-2012, African Union Commission [Online]. Available: http://au.int/en/search/node/Strategic%20Plan

Strategy, J. A.-E., 2007. Africa EU Partnership. [Online] Available at: http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf

Research papers:Babarinde, O. ,2007. The EU as a Model for the African Union: The Limits of Imitation, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series

Cull, N. J., 2009. Public Diplomacy: Lessons from the past. [Online] Available at: https://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u35361/2009%20Paper%202.pdf[Accessed 15 09 2016].Cull, N., 2016. CPD Blog. [Online] Available at

http://uscpublicdiplomacy.org/blog/060418_public_diplomacy_before_gullion_the_evolution_of_a_phrase. Accessed: Mar. 15, 2016.Hocking, B., Melissen, J., Shaun, R., Sharp, P. Futures for Diplomacy, Integrative Diplomacy in the 21st Century, 2012, Netherlands Institute of International Relations, Clingedael

Melissen, J. Beyond the New Public Diplomacy, 2011, Netherlands Institute of International Relations, Clingedael

Melissen, J. Summit Diplomacy Coming of Age, Netherlands Institute of International Relations, Clingedael

Menon, S. V., 2008. Political Marketing: A conceptual Framework. [Online]

Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12547/