Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/1

Vnitřní dimenze veřejné diplomacie Evropské unie - strategie, aktéři, nástroje


[plný text (PDF)]

Jana Peterková

Vnitřní dimenze veřejné diplomacie, kam bezesporu patří také komunikace s vlastními občany i snaha vysvětlit jim postoje státu a získat jejich podporu pro tyto postoje tvoří významnou součást péče o pověst země. Tato dimenze je velmi důležitá také pro Evropskou unii. Článek zkoumá domácí dimenzi veřejné diplomacie v Evropské unii optikou obecného modelu této dimenze v základní struktuře zachycující aktéry, klíčové dokumenty a také použité nástroje. Text sleduje jak totožné rysy, tak i odlišnosti této dimenze v unijní praxi. Pozornost je věnována období po roce 2004, kdy EU přijala několik zásadních dokumentů, které měly změnit odtažitý vztah občanů členských států k Unii. Zamýšlí se nad tím, do jaké míry může zvolený systém domácí dimenze přispět k bližším vazbám občanů k Evropské unii a k evropským tématům.

Klíčová slova: Evropská unie, komunikace, strategie, veřejná diplomacie, vnitřní dimenze

Reference:
BANKS, R. (2011). A Resource Guide to Public Diplomacy Evaluation. CPD Perspectives on Public Diplomacy, Paper 9, November 2011. Los Angeles: Figueroa Press.BÁTORA, J. (2006). Public Diplomacy between Home and Abroad: Norway and Canada. Hague Journal of Diplomacy. Volume 1, No. 1, s. 53-80.BRITISH COUNCIL (2010). Corporate Plan 2011-2015. [on-line]. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: http://www.britishcouncil.org/new/PageFiles/12938/2011-15%20Corporate%20Plan_v2.pdfCOMMONWEALTH OF AUSTRALIA, DFAT, (2016). Public Diplomacy Strategy 2014–16, May 2016. [on-line] [cit. 2017-03-17] Dostupné z: http://dfat.gov.au/people-to-people/public-diplomacy/Documents/public-diplomacy-strategy-2014-16.pdfCULL, N. (2009). Public Diplomacy: Lessons from the Past. CPD Perspectives on Public Diplomacy. Los Angeles: Figueroa Press.FISCO DE GOUVEIA, P. – PLUMRIDGE, H. (2005). European Infopolitik: Developing EU Public Diplomacy Strategy. [on-line].London: Foreign Policy Center. 2005. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: http://www.fpc.org.uk /Public Diplomacy.GONESH, A. – MELISSEN, J. (2005). Public Diplomacy: Improving Practice. [on-line] The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: http://www.clingendael.nl/publications/2005/20051000_cdsp_paper_diplomacy_5_gonesh_melissen.pdf.HOUSE OF COMMONS. FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE (2006). Public Diplomacy. Third Report of Session 2005-06. HC 903. London: The Stationery Office Limited.HUIJGH, E. (2011). Changing Tunes for Public Diplomacy: Exploring the Domestic Dimension. Exchange: The Journal of Public Diplomacy, Vol. 2 [2011], Iss. 1, Art. 6. [on-line]. Dostupné z: http://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/6/. ISSN: 2325-8543.HUIJGH, E. (2013). Public Diplomacy ´s Domestic Dimension in the European Union. In: DAVIS CROSS, M. – MELISSEN, J. (eds.) European Public Diplomacy. Soft Power at Work. New York: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-137-34330-7.LEONARD, M. – STEAD, C. – SMECWING, C. (2002). Public Diplomacy. [on-line]. London: The Foreign Policy Centre, 2002. ISBN 1-903558-131. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf.LYNCH, D. (2005). Communicating Europe to the world: what public diplomacy for the EU? EPC Working Paper No. 21, November 2005. [on-line]. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: https://www.files.ethz.ch/isn/16968/EPC_WP_21.pdf.MELISSEN, J. (ed.) (2005). The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. ISBN-10: 1–4039–4516–0.MELISSEN, J. (2011). Beyond the New Public Diplomacy. Clingendael Paper No. 3. The Hague: Netherlands Institute of International Relations „Clingendael“. October 2011. [on-line]. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: https://www.clingendael.nl/sites/default/files/20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf.MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Odbor komunikační strategie. Východiska pro zpracování koncepce jednotné prezentace České republiky v zahraničí. Přijata usnesením vlády č. 239 dne 17. 3. 2004.NATO´S JOINT ANALYSIS AND LESSONS LEARNED CENTRE (2013). A Framework for the Strategic Planning & Evaluation of Public Diplomacy. Lisbon. June 2013.

PETERKOVÁ, J. (2008). Veřejná diplomacie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-125-0.STRATEGIC COMMUNICATION AND PUBLIC DIPLOMACY POLICY COORDINATING COMMITTEE (2007). U.S. National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication. [on-line] [cit. 2017-03-17] Dostupné z: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/state/natstrat_strat_comm.pdfÚŘAD VLÁDY ČR (2016). Otevřeně o Evropě. Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2017. [on-line] [cit. 2017-03-17] Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/odbor-informovani-o-ez/Otevrene-o-Evrope--Komunikacni-strategie-o-evropskych-zalezitostech_aktualizace-2017.pdf.VLÁDA ČR. Koncepce politiky ČR v EU: aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2016). [on-line] [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Koncepce-CR-v-EU.pdf.Dokumenty a informace Evropské unie

DG COMMUNICATION (2016). Strategic Plan 2016-2020. Ref. Ares (2016)1853065 - 19/04/2016.

EUROPE DIRECT Česká republika. (2017) O Evropské unii. [on-line] [2017-03-30] Dostupné z: http://www.europe-direct.cz/.EUROPEAN COMMISSION (2000). Communication Strategy for Enlargement. [on-line]. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/sec_737_2000_en.pdf.EUROPEAN COMMISSION (2001a). Memorandum to the Commission. Towards the e-Commission: Implementation Strategy 2001 -2005. (Actions 7, 8 and 9 of the Reform White Paper). [on-line]. [cit. 2016-08-05] Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/sec_2001_0924_en.pdf.EUROPEAN COMMISSION (2001b). Towards the e-Commission. Europa 2nd Generation. [on-line]. [cit. 2016-08-05] Dostupné z:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/e2g_en.pdf.EUROPEAN COMMISSION (2001c). European governance – A white paper. COM(2001) 428 final. 25. July 2001. Official Journal C 287 of 12. 10. 2001.EUROPEAN COMMISSION (2004). Portfolio Responsibilities of the Barroso Commission. IP/04/1030.EUROPEAN COMMISSION (2005a). Action Plan to Improve Communication Europe by the Commission. SEC (2005) 985 final, 20 July 2005.EUROPEAN COMMISSION (2005b). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate. Brussels, 13.10.2005. COM(2005) 494 final.EUROPEAN COMMISSION (2006c). White Paper on a European Communication Policy. COM(2006) 35 final. Brussels, 1. 2. 2006.EUROPEAN COMMISSION (2007a). Communicating about Europe via the Internet. Engaging the citizens. SEC (2007)1742. 21. December 2007.EUROPEAN COMMISSION (2007b). Better informed about Europe. Communication to the Commission of 20 July 2005, "Action Plan to Improve Communicating Europe by the Commission" [SEC (2005) 985 final – Not published in the Official Journal].EUROPEAN COMMISSION (2008). Communicating Europe through audiovisual media. SEC(2008)506/2, 24. 4.2008.EUROPEAN COMMISSION (2009). Evaluation of the Plan D/Debate Europe citizen consultation projects. Final Report. September 2009. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=o_0q6DFhVV9XmjYnWJDwSZY3_wrKBzLvssJQFkp2X8k0i2veUW0W!1168777535?documentId=3501.EUROPEAN COMMISSION (2011a). Communication. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htmEUROPEAN COMMISSION (2011b). Enlargement. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htmEUROPEAN COMMISSION (2011c). Leonardo da Vinci Programme. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z:http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm.EUROPEAN COMMISSION (2011d). Public Opinion. Eurobarometer surveys. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.EUROPEAN COMMISSION (2011e). The Erasmus Programme – studying in Europe and more. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm.EUROPEAN COMMISSION (2013). 40years. Eurobarometer. [on-line] [2017-03-19] Dostupné z: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Archive/index

EUROPEAN COMMISSION (2015). Standard Eurobarometer 83. Spring 2015. [on-line] [2017-03-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_publ_en.pdf.

EUROPEAN COMMISSION (2016a). Communication Policy & Strategy. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ipg/basics/policy/index_en.htm.EUROPEAN COMMISSION (2016b). Public Opinion. Eurobarometer. [on-line]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfmEUROSKOP (2013). Evropský rok občanů 2013. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9049/sekce/evropsky-rok-obcanu-2013/.EVROPSKÁ KOMISE (2007). Zpráva o hodnocení programu „Aktivní evropské občanství“ za období 2004–2006. KOM (2007) 819 v konečném znění. (17. 12. 2007)EVROPSKÁ KOMISE (2011). Zpráva o hodnocení programu „Evropa pro občany“ na období 2007–2013 v polovině období. KOM (2011) 83 v konečném znění. (1. 3. 2011.)Evropská komise (2016). Evropská občanská iniciativa. Oficiální registr. [on-line] [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=csEVROPSKÁ UNIE (2009a). Smlouva o fungování Evropské unie. Konsolidované znění. Úř. věst. C 115, 9. 5. 2008.

EVROPSKÁ UNIE (2009b). Lisabonská smlouva – změny v rozhodování po institucionální reformě. [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropskeinstituce/link-dossier/lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056.EVROPSKÝ PARLAMENT (2009). Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. března 2009 o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) P6_TA(2009)0154.EVROPSKÝ PARLAMENT (2011). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě.ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČR (2011). [on-line]. [cit. 2016-08-05]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/about-us_cs.