Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/1

Diferenciace evropské integrace - teorie a koncepty


[plný text (PDF)]

Barbora Hronešová

Teoretické přístupy k diferenciaci evropské integrace se vyvinuly v posledních dvaceti až třiceti letech z prvotních snah o konceptualizaci faktického vývoje přes konfrontaci s konvenčními teoriemi evropské integrace, až po pokusy nově teoreticky tento fenomén uchopit a podložit tak jeho další výzkum. Cílem tohoto příspěvku je jednak systematicky předložit českému čtenáři doposud existující teoretické přístupy k diferencované integraci, a dále konfrontovat základní konceptualizační a teoretické práce o tomto fenoménu s faktickým vývojem. Diferenciace evropské integrace je většinou autorů chápána spíše jako zastřešující koncept, který otevírá další možnosti pro odbornější výzkum jednotlivých oblastí evropské spolupráce.

Klíčová slova: diferenciace evropské integrace, Evropa à la carte, tvrdé jádro evropské integrace, variabilní geometrie, vícerychlostní Evropa

Reference:
[1] ANDERSEN, S.; SITTER, N., 2005: Differentiated integration: how much can the EU accommodate? The Norwegian School of Management BI, Paper for the 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, 5-9 July 2005. Doi: <10.1080/07036330600853919>.

[2] BELLING, V., 2015: Finanční pomoc v EU a její dopady. Prezentace v rámci Evropského dne na VŠE, 10. března 2015.

[3] BENEŠ, V., 2008: Postavení národního státu v procesu evropské integrace: teoretická východiska. Praha: Fakulta sociálních věd UK.

[4] BENEŠ, V., 2014: Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace. Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU 4. prosince 2014 [online]. Ústav mezinárodních vztahů v Praze. [cit. 3 4 2015]. <http://iir.cz/article/prohlubovani-integrace-eurozony-a-diferencovana-integrace>.

[5] BOLLEYER, N.; BÖRZEL, T., 2014: Balancing integration and flexibility in the European Union: Constitutional dispositions and dynamics of coordination. Comparative European Politics, July 2014, Volume 12, Issue 4, pp 384–403. [cit. 2016-7-25]. Doi: <10.1057/cep.2014.8>.

[6] DE NEVE, J., 2007: The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping the EU. Journal of European Integration 09/2007; [cit. 19 7 2016]. Doi: 10.1080/07036330701502498.

[7] DELORS, J., 2000: Europe needs an avant-garde, but… [online]. Centre for European Reform, Bulletin article, 2. 10. 2000. [cit. 2016 07 19]. <http://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article/2000/europe-needs-avant-garde>.

[8] DYSON, K. (ed.) a SEPOS, A. (ed.), 2010: Which Europe?: The politics of differentiated integration. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, xvi, 392 s. Palgrave studies in European Union politics. ISBN 978-0-230-55377-4.

[9] EICHENBERGER, R.; FREY, B., 2006: Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions (FOCJ): A Complement and Alternative to Today's Federalism. In: EHTISHAM, A.; BROSIO, G., 2006: Handbook of Fiscal Federalism. Cheltenham: Edward Elgar: 154 181. [cit. 2016 07 15]. <https://www.unifr.ch/finwiss/assets/files/Publikationen/80_EichenbergerFrey2006_FOCJ.pdf>.

[10] FIALA, P.; PITROVÁ, M., 2010: Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 978-80-7325-223-6.

[11] FORSTER, A., 1999: Britain and the Maastricht Negotiations. London: Macmillan. 211 s. ISBN 0-333-71109-2

[12] HENDRYCH, L. a BERGMANN, D., 2016: Vícerychlostní Evropa. Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty, 2. 5. 2016. [cit. 2016-07-18]. <http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/05/V%C3%ADcerychlostn%C3%AD-Evropa.pdf>.

[13] HOLZINGER, K.; SCHIMMELFENNIG, F., 2012: Differentiated Integration in the European Union: Many Concepts, Sparse Theory, Few Data. Journal of European Public Policy ; 19 (2012), 2. - pp. 292-305. [cit. 2015-03-18]. Doi: <10.1080/13501763.2012.641747>.

[14] HVIDSTEN, A. H.; HOVI, J., 2015: Why no twin-track Europe? Unity, discontent, and differentiation in European Integration. European Union Politics, March 2015, vol. 16, no. 1, 3-22. [cit. 2016-7-22]. doi: <10.1177/1465116514557964>.

[15] KADLECOVÁ, A., 2006: Směřuje Evropská unie k modelu flexibilního uspořádání? Mezinárodní vztahy, 1/2006 – pp. 23 – 43. ISSN 0323-1844.

[16] KANIOK, P., 2012: Vícerychlostní Evropa: hrozba pro Českou republiku, nebo mylný terč? Mezinárodní politika, 3/2012. S. 12–14. ISSN 0543-7962.

[17] KÖNIG, J.; OHR, R., 2013: Different Efforts in European Economic Integration: Implications of the EU Index. Journal of Common Market Studies, Volume 51, Issue 6, pages 1074–1090. [cit. 2016-07-22]. Doi: <10.1111/jcms.12058>.

[18] KRÁL, D., 2008: Multi-speed Europe and the Lisbon Treaty – Threat or opportunity? Praha: EUROPEUM Institute for European Policy, listopad 2008.

[19] KRÁL, D., 2012: Povede fiskální smlouva EU k dvourychlostní Evropě? Mezinárodní politika, 3/2012. S. 9–12. ISSN 0543-7962.

[20] KRATOCHVÍL, P., 2008: Teorie evropské integrace. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-467-0.

[21] LORD, Ch., 2015: Utopia or Dystopia? Towards a Normative Analysis of Differentiated Integration. Journal of European Public Policy, 2015. [cit. 7-27-2016]. Doi: <10.1080/13501763.2015.1020839>.

[22] MAJOR, J., 2000: John Major: The Autobiography. Pbk. ed. London: Harper Collins, 2000, 683 s. ISBN 978-000-6530-749.

[23] MATARRELLI, F., 2012: The Macro-regional Concept as a New Model of Differentiated Integration [online]. Lund University. Department of Political Science. Tutor: Rikard Bengtsson. [cit. 3-5-2015]. <http://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/2542949>.

[24] MOLNÁR a kol., 2012: Pokročilé metody vědecké práce. 170 s. ISBN 978-80-7259-064-3.

[25] MORAVCSIK, J.; SCHIMMELFENNIG, F., 2009: Liberal Intergovernmentalism. In: DIEZ, T.; WIENER, A., 2009: European Integration Theory. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. Pp. 67–87. ISBN 978-0-19-922609-2.

[26] NECKÁŘ, J.; ŠRÁMKOVÁ, D., 2008: Flexibilita a Lisabonská smlouva: posílená spolupráce v oblasti finančního práva? [online]. Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. [cit. 3-4-2015]. <http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/financ/Sramkova_Dana_Neckar_Jan.pdf>.

[27] NĚMCOVÁ, I., 2012: Ekonomické dopady vícerychlostní Evropy. Mezinárodní politika, 3/2012. S. 7–9. ISSN 0543-7962.

[28] NOVOTNÝ, V., 2012: The Harmless Spectre of a Multi-Speed Europe. European View, 11(1), 21-29. doi: <10.1007/s12290-012-0209-3>.

[29] PETERSON, J., 2001: The Choice for EU Theorists: Establishing a Common Framework for Analysis. European Journal of Political Research, Volume 39, Issue 3, pp 289-318. Doi: <10.1023/A:1011067919901>.

[30] SEPOS, A., 2005: Differentiated Integration in the EU: The Position of Small Member States. European University Institute, Robert Schuman Centre for Advances Studies, Working Paper No. 2005/17. ISSN 1028-3625.

[31] SCHIMMELFENNIG, F.; WINZEN, T., 2014: Instrumental and Constitutional Differentiation in the European Union [online]. Journal of Common Market Studies; 52 (2014), 2. – pp. 354-370. [cit. 4-1-2015]. Doi: <10.1111/jcms.12103>.

[32] STUBB, A., 1996: A Categorization of Differentiated Integration. Journal of Common Market Studies. 34 (2): 283–295. ISSN 0021-9886. Doi: 10.1111/j.1468-5965.1996.tb00573.x.

[33] SVOBODA, P., 2012: Více rychlostí v Evropské unii. Mezinárodní politika, 3/2012. S. 4–6. ISSN 0543-7962.

[34] ŠLOSARČÍK, I., 2013: Transformace kondicionality v Evropské unii. Politické versus právní vymáhání unijních pravidel. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2236-1.

[35] TINDEMANS, L., 1976: European Union. Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76.

[36] TÝČ, V., 2010: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges. 304 s. ISBN 978-80-87212-60-8.

[37] WARLEIGH, A., 2002: Flexible Integration: Which Model for the European Union? Sheffield Academic Press. ISBN 0-8264-6093-3. Omezený přístup přes Google Books.

[38] WEBBER, D., 2008: Successful and Genuine Failures: France, Germany and the Others in the History of „Multi-speed“ European Political Integration [online]. Fourth Pan-European Conference on EU Politics, 25 – 27 September 2008. University of Latvia, Riga, Latvia. [cit. 1 4 2016]. <http://www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/125.pdf>.