Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/1

Autoři čísla


[plný text (PDF)]

Reference:
Ing. Jan Famfule

famj00@vse.cz

Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Absolvent oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. Absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. Je členem správní rady think-tanku Evropské hodnoty. Zabývá se ekonomickými aspekty evropské integrace, zejména vývojem post-krizové architektury eurozóny se zaměřením na finanční stabilitu. V současné době působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR v odboru finančních trhů, kde má na starosti agendu bankovní unie.Mgr. Ing. Barbora Hronešová

barbora.fialova@vse.cz

Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Barbora Hronešová je absolventkou oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a oboru Historické vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době se jako doktorandka na Katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE zabývá diferenciací evropské integrace a členstvím Velké Británie v EU. Rovněž vyučuje v kurzech na VŠE a na FF UK.Ing. Jana Peterková, Ph.D.

peter@vse.cz

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Odborná asistentka Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se oblastí diplomatických studií, zejména problematikou veřejné, kulturní diplomacie, také tématem nation brandingu a rovněž tématem mezinárodního vyjednávání a komunikace.doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

stanislav.saroch@vse.cz

Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se v roce 2003 i habilitoval. V současné době působí na Škoda Auto Vysoké škole, o. p. s. a na VŠE. Specializuje se na problematiku mezinárodní ekonomie a hospodářskou politiku EU. Jako školitel v doktorském studiu působí i na VŠB-TU Ostrava a na Masarykově univerzitě v Brně. Je členem několika redakčních rad odborných časopisů, České společnosti ekonomické, Vědeckého grémia České bankovní asociace a dalších profesních společností a orgánů. Pravidelně spolupracuje se zastoupením Evropské komise v ČR a opakovaně s orgány státní správy. Aktuálně se na základě úspěchu ve veřejném výběrovém řízení podílí na přípravě dvou tematických diskusí Národního konventu o EU organizovaného Úřadem vlády ČR.Petra Vytečka Šedinová

sedinova.petra@gmail.com

Velvyslanectví Nizozemského království v ČRBakalářský titul z humanitních a sociálních věd získala na Anglo-Americké Univerzitě v Praze a dále působila na stáži na Université Sorbonne Nouvelle Paris III a v rámci programu Erasmus na Université Caltholique de Louvain. Magisterský titul ze Západoevropských studií získala na Karlově Univerzitě v roce 2005. Profesně se přes deset let věnuje veřejné diplomacii na pozicích na Úřadu vlády ČR, Odbor pro informování o evropských záležitostech, jako politický a PR poradce na Velvyslanectví Kanady v ČR, komunikační expert pro UNESCO kancelář v Addis Abebě, a aktuálně jako ekonomický a obchodní poradce na Velvyslanectví Nizozemského království v ČR.doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

smejkalvaclav@gmail.com

Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova

Katedra ekonomie a práva, ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., Mladá Boleslav

Docent na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přednášející právních předmětů na ŠKODA AUTO Vysoké škole v Mladé Boleslavi, rozhodce při stálém Rozhodčím soudu HK ČR a AK ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy a mezinárodní právo na vysokých školách v Moskvě, v Toulouse a v Praze, absolvoval dlouhodobé studijní stáže v Paříži, v Londýně a v Antverpách, jako visiting scholar nyní spolupracuje s Univerzitou v Záhřebu. Pracovně působil v Bruselu jako ředitel Czech Business Representation, pracoval i jako novinář, firemní poradce a právní specialista v advokátní kanceláři. V unijním právu se zaměřuje zejména na oblast hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele a sociálních práv, na daná témata také publikuje.