Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/2

Remitence a hospodářský cyklus - příklad 11 tranzitivních ekonomik


[plný text (PDF)]

Cristina Procházková Ilinitchi

Studie se zabývá výzkumem cyklického vztahu remitencí a vývoje HDP v 11 zemích, které byly v období 1993 až 2015 příjemcem remitencí. Závěrem je prokázání spíše procyklického vztahu v případě tranzitivních ekonomik, v případě 4 zemí došlo k snížení remitencí v případě poklesu HDP (a naopak). Pouze v případě jedné země byl identifikován proticyklický vztah. Šest zbývajících zemí nevykazuje žádný vztah mezi ekonomickým cyklem a vývojem remitencí. Závěrečná část statě popisuje možné vysvětlení těchto zjištění se zaměřením na možnou korelaci mezi HDP vysílajícího a přijímajícího státu.

Klíčová slova: hospodářský cyklus, migrace, remitence, tranzitivní země

JEL klasifikace: E32, F22, F24, F32, F35

Reference:
Aycinena, D., Martinez, C. A., Yang, D. (2010). The Impact of Transaction Fees on Migrant Remittances: Evidence from a Field Experiment Among Migrants from El Salvador. Mimeo. University of Michigan

Barajas, A., Chami, R., Ebeke, C, Tapsoba, S. (2012). Workers’ Remittances: An Overlooked Channel of International Business Cycle Transmission? IMF Working Paper WP/12/251

Durdu, C. B., Sayan, S. (2008). Emerging Market Business Cycles with Remittance Fluctuations. International Finance Discussion Papers 946, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).

Hossain, R., Anjum, G. A., (2014). Worker’s Remittances and GDP Growth in Pakistan. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 4, No. 2, 2014, pp.376-381

IOM. (2014). Mobile Money Services: “A Bank in Your Pocket”. Overview and opportunities. International Organization for Migration. Retrieved from: https://publications.iom.int/books/mobile-money-services-bank-your-pocket

Isakovic, N., Ilgun, E. (2015). Cyclical Properties of Workers’ Remittances: Evidence from Bosnia and Herzegovina. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 5, No. 1, 2015, pp.172-187

Jidoud, A. (2015). Remittances and Macroeconomic Volatility in African Countries. IMF Working Paper WB/15/49

Kapur, D. (2004). Remittances: The New Development Mantra? Retrieved from: http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpbg2420045_en.pdf

Maimbo, S., Ratha, D. (2005). Remittances: Development Impact and Future Prospects. Washington, D.C.: World Bank

Martin, T. (2015). Are Worldwide Economies Correlated? Retrieved from http://www.shorttails.io/are-worldwide-economies-correlated/

Ruiz, I., Vargas-Silva, C. (2004). Remittances and the Business Cycle: A Reliable Relationship?. Journal of Ethnic and Migration Studies. Volume 40, 2014 - Issue 3

Russell, S. S. (1986). Remittances from international migration: A review in perspective. World Development, vol. 14, iss. 6, pp. 677-696

Sayan, S. (2006). Business Cycles and Workers’ Remittances: How Do Migrant Workers Respond to Cyclical Movements of GDP at Home?. IMF Working Paper WP/06/52

Stark, O., Bloom, D.E. (1985). The new economics of labor migration. American Economic Review, vol. 75, iss. 2, pp. 173-178

World Bank (2017a). Databank: World Development Indicators. Retrieved from: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on

World Bank (2017b). Migration and Remittances Factbook 2016. Retrieved from: http://www.worldbank.org/en/research/brief/migration-and-remittances

World Bank (2017c). Migration and Remittances Data. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data

WEF (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf