Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/2

Průmysl 4.0: národní, firemní a akademické přístupy


[plný text (PDF)]

Jan Krejčí, Michal Ambler

Ústředním tématem této stati je Průmysl 4.0. Snahou autorů je nabídnout čtenáři lepší orientaci v tomto pojmu a trendu, který existuje již několik let, ale stále je ve svých začátcích a neustále se vyvíjí. První část článku přináší přehled teoretických náhledů na proměny průmyslu, které tento proces klasifikují dle různých kritérií. Druhá část článku provádí kvantitativní rozbor firemních materiálů a akademických, institucionálních a populárně-vědeckých textů, které se zabývají Průmyslem 4.0. Cílem je zjistit rozsah, v kterém definují Průmysl 4.0 výše zmíněné subjekty. Část třetí a čtvrtá komparují evropské a světové národní plány a iniciativy s cílem zjistit, zda je lze kategorizovat dle regionální nebo jiné příbuznosti. Výsledkem tohoto výzkumu je relativně úzká definice, kterou lze uplatnit ve firemním a průmyslovém prostředí, a široká definice, která přesahuje firemní prostředí a zasahuje i do jiných oblastí.

Klíčová slova: definice, národní průmyslové strategie, proměny průmyslu, Průmysl 4.0

Reference:
BRETTEL, Malte, Niklas FRIEDERICHSEN, Michael KELLER a Marius ROSENBERG, 2014. How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An industry 4.0 perspective. International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering. 8(1), 37–44.

BRYNJOLFSSON, Erik a Andrew MCAFEE, 2015. Druhý věk strojů: práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií. ISBN 978-80-87270-71-4.

COOPER, Stephen, Charlie SIMPSON, Nick HARRISON a Justin BENSON, 2017. Rethink manufacturing: Designing a UK industrial strategy for the age of Industry 4.0 [online]. 22. únor 2017. B.m.: KPMG. Dostupné z: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/04/rethink-manufacturing-a-uk-industrial-strategy-for-industry-4-final-report-2.pdf

DE LEEUW, Valentijn, 2017. Industrie 4.0: What Does It Mean for Chemical Companies? Chemical Processing [online] [vid. 2017-12-07]. Dostupné z: https://www.chemicalprocessing.com/articles/2017/industrie-4-0-what-does-it-mean-for-chemical-companies/

DVOŘÁKOVÁ, Ilona, 2010. Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. AntropoWebzin. 6(2), 95–99.

EUROPEAN COMMISSION, 2017a. Country: Portugal “Indústria 4.0” [online]. 2017. B.m.: Digital Transformation Monitor. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Ind%C3%BAstria%204.pdf

EUROPEAN COMMISSION, 2017b. Denmark: Manufacturing Academy of Denmark (MADE) [online]. 2017. B.m.: Digital Transformation Monitor. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_MADE_DK%20v1_0.pdf

EUROPEAN COMMISSION, 2017c. Spain: Industria Conectada 4.0 [online]. 2017. B.m.: Digital Transformation Monitor. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industria%20Connectada%20v1.pdf

EUROPEAN COMMISSION, 2017d. Sweden: Produktion 2030 [online]. 2017. B.m.: Digital Transformation Monitor. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Produktion2030%20v1.pdf

EUROPEAN COMMISSION, 2017e. The Netherlands: Smart Industry [online]. 2017. B.m.: Digital Transformation Monitor. Dostupné z: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Smart%20Industry%20v1.pdf

EUROPEAN PARLIAMENT, 2015. Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth [online]. 2015. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf

EXPORT.GOV, 2017. Korea - Manufacturing Technology - Smart Factory | export.gov [online] [vid. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.export.gov/article?id=Korea-Manufacturing-Technology-Smart-Factory

EY, 2015. The rise of industry 4.0 [online]. 2015. B.m.: EY. [vid. 2017-12-06]. Dostupné z: http://performance.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2015/07/EY-Performance-The-rise-of-Industry-4-0.pdf

GANDHI, Nirjar, 2015. Industry 4.0 – fourth industrial revolution. SAP Blogs [online] [vid. 2018-01-10]. Dostupné z: https://blogs.sap.com/2015/06/30/industry-40-fourth-industrial-revolution/

GEISSBAUER, Reinhard, Jesper VEDSO a Stefan SCHRAUF, 2016. Industry 4.0: Building the digital enterprise [online]. 2016. B.m.: PwC. [vid. 2017-11-20]. Dostupné z: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

GOASDUFF, Laurence, 2015. What Is Industrie 4.0 and What Should CIOs Do About It? Gartner [online] [vid. 2018-01-10]. Dostupné z: https://www.gartner.com/newsroom/id/3054921

GOOGLE, 2018. Jak funguje Vyhledávání Google | Vyhledávací algoritmy [online] [vid. 2018-04-14]. Dostupné z: https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/

GOVERNO ITALIANO, 2017. National Plan „Industria 4.0" [online]. 2017. B.m.: Governo Italiano - Ministero dello sviluppo economico. Dostupné z: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_01_16-Industria_40_English.pdf

GTAI, 2014. INDUSTRIE 4.0: Smart Manufacturing for the Future [online]. 2014. B.m.: GTAI. Dostupné z: https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf

HERMANN, Mario, Tobias PENTEK a Boris OTTO, 2015. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review [online]. 2015. B.m.: Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau. Dostupné z: http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf

HIGH VALUE MANUFACTURING, 2017. HVM Catapult Centres. High Value Manufacturing Catapult [online]. [vid. 2017-12-14]. Dostupné z: https://hvm.catapult.org.uk/hvm-centres/

INDUSTRIAL INTERNET CONSORTIUM, 2017. About Us | Industrial Internet Consortium [online] [vid. 2017-12-14]. Dostupné z: http://www.iiconsortium.org/about-us.htm

INDUSTRIAL VALUECHAIN INITIATIVE, 2017. Industrial Valuechain Initiative » What is IVI? [online] [vid. 2017-12-14]. Dostupné z: https://iv-i.org/wp/en/what-is-ivi/

I-SCOOP, 2017. Industry 4.0: the fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0 [online]. Dostupné z: https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/

JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY, 2017. Future services & societal systems in society 5.0: held on Monday, November 7, 2016. Tokyo: Systems/Information Science and Technology Unit, Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency. ISBN 978-4-88890-554-1.

MADE DIFFERENT, 2017. 7 transformations - en | Made Different [online] [vid. 2017-12-14]. Dostupné z: http://www.madedifferent.be/en/projects/7-transformations-en

MARR, Bernard, 2016. What Everyone Must Know About Industry 4.0. Forbes [online] [vid. 2017-11-19]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/20/what-everyone-must-know-about-industry-4-0/#4cc12ede795f

MAŘÍK, Vladimír, 2016. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Vydání 1. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-440-0.

METI, 2015. New Robot Strategy [online]. 2015. Dostupné z: http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, 2015. INDUSTRY OF THE FUTURE [online]. 2015. B.m.: Ministère de l’Économie et des Finances. Dostupné z: https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pk_industry-of-future.pdf

MPO, 2016. Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. 2016. B.m.: MPO. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf

NAUMER, Hans-Jörg, Dennis NACKEN a Stefan SCHEURER, 2010. The sixth Kondratieff - long waves of prosperity [online]. 2010. B.m.: Allianz Global Investors. [vid. 2017-12-16]. Dostupné z: https://www.allianz.com/v_1339501901000/media/press/document/other/kondratieff_en.pdf

PIORE, Michael J. a Charles F. SABEL, 1984. The second industrial divide: possibilities for prosperity. Nachdr. New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-07561-4.

REES-MOGG, William, 2008. Business Cycle Theory Explained by Joseph Schumpeter. Markets and Money [online] [vid. 2017-12-16]. Dostupné z: https://www.marketsandmoney.com.au/business-cycle-joseph-schumpeter/2008/10/02/

ROSE, Susan, 2015. Management research: applying the principles [online]. First Edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-415-62811-2. Dostupné z: http://documents.routledge-interactive.s3.amazonaws.com/9780415628129/Chapter%206%20-%20Quantitative%20content%20analysis%20final_edited.pdf

SCALABRE, Olivier, 2017. Industry 4.0: The Next Industrial Revolution. Boston Consulting Group (BCG) [online] [vid. 2017-12-08]. Dostupné z: https://www.bcg.com/capabilities/operations/embracing-industry-4.0-rediscovering-growth.aspx

SCHLAEPFER, Ralf, Markus KOCH a Philipp MERKOFER, 2015. Industry 4.0 Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies [online]. 2015. B.m.: Deloitte. [vid. 2017-09-23]. Dostupné z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/cip/deloitte-cn-cip-industry-4-0-challenges-and-solutions-en-170224.pdf

SCHUMPETER, Joseph Alois, 1923. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc.

SCHUMPETER, Joseph Alois, 1994. Capitalism, socialism and democracy. London: Routledge. ISBN 0-203-20205-8.

SCHWAB, Klaus, 2017. The fourth industrial revolution. First U.S. edition. New York: Crown Business. ISBN 978-0-241-30075-6.

SMART INDUSTRY, 2017. SMART INDUSTRY: DUTCH INDUSTRY FOR THE FUTURE [online]. 2017. B.m.: Smart Industry. Dostupné z: http://smartindustry.nl/wp-content/uploads/2017/08/opmaak-smart-industry.pdf

SMLC, 2013. SMLC Brochure [online]. 2013. B.m.: SMLC. Dostupné z: https://smartmanufacturingcoalition.org/sites/default/files/smlc_brochure_9_16_13.pdf

ŠITNER, Roman, 2017. Už není kde brát lidi. Firmy v Česku proto experimentují s roboty, investice se vrátí za 195 dní. Hospodářské noviny [online] [vid. 2017-11-19]. Dostupné z: https://ihned.cz/c1-65958270-roboti-jsou-levnejsi-firmy-o-ne-maji-zajem-vyrabi-i-skla-na-auta

THE STEEL WIRE, 2017. How Smart Factories are Changing the Manufacturing Industry. The Steel Wire [online]. [vid. 2017-11-19]. Dostupné z: http://globalblog.posco.com/how-smart-factories-are-redefining-the-manufacturing-industry/

THOUVEREZ, Pierre, 2016. L’usine 4.0, c’est quoi ? Techniques de l’Ingénieur [online]. [vid. 2017-12-08]. Dostupné z: https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lusine-4-0-cest-quoi-37271/

VERRIÈRE-CUENOT, Patricia a Caroline QUENEDEY, 2017. L’industrie 4.0: La 4ème révolution industrielle sauvera-t-elle l’industrie française ? 2017. B.m.: Wavestone.

VINCI ENERGIES, 2017. Industrie 4.0 : l’usine du futur sera autonome. VINCI Energies [online] [vid. 2017-12-08]. Dostupné z: http://www.vinci-energies.com/cest-deja-demain/pour-une-industrie-intelligente/lusine-du-futur-sera-autonome/

WEE, Dominik, Richard KELLY, Jamie CATELL a Matthias BREUNIG, 2015. Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing sector [online]. 2015. B.m.: McKinsey. [vid. 2017-11-20]. Dostupné z: http://worldmobilityleadershipforum.com/wp-content/uploads/2016/06/Industry-4.0-McKinsey-report.pdf

WHITE HOUSE, 2016. FACT SHEET: President Obama Announces Winner of New Smart Manufacturing Innovation Institute and New Manufacturing Hub Competitions. whitehouse.gov [online] [vid. 2017-12-14]. Dostupné z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/20/fact-sheet-president-obama-announces-winner-new-smart-manufacturing

WOLF, Andreas, 2017. INDUSTRY 4.0 – DIGITISATION OF MANUFACTURING. Bosch India Blog [online] [vid. 2017-12-07]. Dostupné z: http://blog.boschindia.com/iot/industry-4-0-digitisation-of-manufacturing/